Suministros - 449999-2020

25/09/2020    S187

România-Bucureşti: Cartuşe de toner

2020/S 187-449999

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: R.A. ROMATSA – Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian
Număr naţional de înregistrare: RO1589932
Adresă: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, O.P. Box 18-90
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013813
Țară: România
Persoană de contact: Adrian Cojoc
E-mail: petronela.dionise@romatsa.ro
Telefon: +40 212083528
Fax: +40 212083564
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.romatsa.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Regie autonomă
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Activități aeroportuare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

”Cartușe pentru imprimante, copiatoare și aparate fax”

II.1.2)Cod CPV principal
30125100 Cartuşe de toner
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Valoarea estimata (fara TVA) a celui mai mic contract subsecvent – 124 445,86 RON.

Valoarea estimata (fara TVA) a celui mai mare contract subsecvent – 523 047,07 RON.

Valori estimate (fara TVA) minime si maxime ale acordului cadru:

(a) valoare minima – 124 445,86 RON;

(b) valoare maxima – 989 271,83 RON.

Cantitati minime/maxime ale contractului subsecvent si acordului-cadru:

— cel mai mic contract subsecvent care se estimeaza a se încheia – minimum 180 bucati;

— cel mai mare contract subsecvent care se estimeaza a se încheia – 605 bucati;

— cantitati minime si maxime pentru acordul-cadru: minimum 180 bucati-maximum 1 132 bucati.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 840 645.41 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30192113 Cartuşe de cerneală
30192320 Panglici pentru imprimante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul R.A. ROMATSA, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1 si celelalte subunitati detaliate in caietul de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea estimata (fara TVA) a celui mai mic contract subsecvent – 124 445,86 RON.

Valoarea estimata (fara TVA) a celui mai mare contract subsecvent – 523 047,07 RON.

Valori estimate (fara TVA) minime si maxime ale acordului cadru:

(a) valoare minima – 124 445,86 RON;

(b) valoare maxima – 989 271,83 RON.

Cantitati minime/maxime ale contractului subsecvent si acordului-cadru:

— cel mai mic contract subsecvent care se estimeaza a se încheia – minimum 180 bucati;

— cel mai mare contract subsecvent care se estimeaza a se încheia – 605 bucati;

— cantitati minime si maxime pentru acordul-cadru: minimum 180 bucati-maximum 1 132 bucati.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2017/S 215-447799
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3
Titlu:

Cartușe pentru imprimante, copiatoare și aparate fax

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Mida Soft Business S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16005870
Adresă: Str. Cetatea Histria nr. 7, bl. M16, sc. 1, ap. 4, cam. 1, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 062076
Țară: România
E-mail: daniel@midasoft.ro
Telefon: +40 214137108
Fax: +40 311053435
Adresă internet: www.midasoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 989 271.83 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 944 225.82 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4
Titlu:

Cartușe toner pentru imprimante, copiatoare și aparate fax

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Mida Soft Business S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16005870
Adresă: Str. Cetatea Histria nr. 7, bl. M16, sc. 1, ap. 4, cam. 1, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 062076
Țară: România
E-mail: daniel@midasoft.ro
Telefon: +40 214137108
Fax: +40 311053435
Adresă internet: www.midasoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 61 267.28 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 61 267.28 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 5
Titlu:

Cartușe toner pentru imprimante, copiatoare și aparate fax

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/03/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Mida Soft Business S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16005870
Adresă: Str. Cetatea Histria nr. 7, bl. M16, sc. 1, ap. 4, cam. 1, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 062076
Țară: România
E-mail: daniel@midasoft.ro
Telefon: +40 214137108
Fax: +40 311053435
Adresă internet: www.midasoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 92 977.58 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 92 977.58 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2
Titlu:

Consumabile pentru imprimante, copiatoare și aparate fax

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/11/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Mida Soft Business S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16005870
Adresă: Str. Cetatea Histria nr. 7, bl. M16, sc. 1, ap. 4, cam. 1, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 062076
Țară: România
E-mail: daniel@midasoft.ro
Telefon: +40 214137108
Fax: +40 311053435
Adresă internet: www.midasoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 46 107.44 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 46 107.44 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1
Titlu:

Consumabile pentru imprimante, copiatoare și aparate fax

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/03/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Mida Soft Business S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16005870
Adresă: Str. Cetatea Histria nr. 7, bl. M16, sc. 1, ap. 4, cam. 1, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 062076
Țară: România
E-mail: daniel@midasoft.ro
Telefon: +40 214137108
Fax: +40 311053435
Adresă internet: www.midasoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 944 225.82 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 696 067.29 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 069
Titlu:

Cartușe toner pentru imprimante, copiatoare și aparate fax

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/03/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Mida Soft Business S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16005870
Adresă: Str. Cetatea Histria nr. 7, bl. M16, sc. 1, ap. 4, cam. 1, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 062076
Țară: România
E-mail: daniel@midasoft.ro
Telefon: +40 214137108
Fax: +40 311053435
Adresă internet: www.midasoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 989 271.83 RON
Oferta cea mai scăzută: 944 225.82 RON / Cea mai ridicată ofertă: 944 225.82 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: in cazul in care doua sau mai multe oferte situate pe primul loc contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita acestor ofertanti o noua oferta ce va fi transmisa in plic inchis la sediul autoritatii contractante, iar contractual va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.

2. Linkul in care se poate accesa DUAE – https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-ul furnizorului de semnatura electronica. Fiecare ofertant/subcontractant/asociat/tert sustinator va complete si incarca in SEAP, formularul DUAE in format .xml, semnat cu semnatura electronica extinsa a ofertantului participant la proceduraș

3. Fiecare participant la procedura va completa, daca este cazul, o declaratie cu partea din contract care este indeplinita de subcontractanti, precum si procentul din contract ce urmeaza a fi subcontractat.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Juridic RA ROMATSA
Adresă: Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1
Localitate: București
Cod poștal: 013813
Țară: România
E-mail: adrian.cojoc@romatsa.ro
Telefon: +40 212083528
Fax: +40 212083564
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/09/2020