Prekės - 450012-2020

25/09/2020    S187

Rumunija-Bukareštas: Nešiojamieji kompiuteriai

2020/S 187-450012

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Curtea de Conturi a României
Nacionalinis registracijos Nr.: 4265922
Adresas: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24
Miestas: Bucureşti
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Valentina Hubati
El. paštas: valentina.hubati@rcc.ro
Telefonas: +40 213078899
Faksas: +40 213078880
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.curteadeconturi.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Curtea de Conturi
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Acord-cadru de furnizare calculatoare personale de tip ALL-In-One și calculatoare personale portabile de tip laptop pentru Curtea de Conturi a României

Nuorodos numeris: 4265922/710103/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30213100 Nešiojamieji kompiuteriai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Acord-cadru de furnizare calculatoare personale de tip ALL-In-One și calculatoare personale portabile de tip laptop pentru Curtea de Conturi a României, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări inainte de data-limită de depunere a ofertelor: 15 (cinsprezece).

Autoritatea contractantă va raspunde, in mod clar și complet, tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor. Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea nr. 98/2016, actualizată si ale art. 27 din anexa la HG nr. 395/2016 actualizată.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 2 463 715.00 RON
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30213000 Asmeniniai kompiuteriai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Locul principal de livrare: Curtea de Conturi a Romaniei, Str. Lev Tolstoi nr. 22-26, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantitatile minime si maxime previzionate a se achizitiona pe parcursul derularii intregului acord-cadru sunt specificate in caietul de sarcini disponibil in SEAP. Se vor incheia minimum doua contracte subsecvente, in valoare de minimum 599 100 RON fara TVA si maximum 1 300 000 RON fara TVA, conform caietului de sarcini.

Numarul contractelor subsecvente va fi in functie de necesitatile institutiei si de bugetul disponibil. Obiectul contractului va fi de furnizare calculatoare personale de tip ALL-In-One și calculatoare personale portabile de tip laptop, specificate in caietul de sarcini.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Componenta tehnică / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Componenta tehnică / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 80
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 082-194655
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 672
Pavadinimas:

Acord-cadru de furnizare calculatoare personale de tip laptop și AIO

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
10/07/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 10
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 7
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 10
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Producton S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 4528050
Adresas: Str. Dr. Clunet nr. 9, sector 5
Miestas: București
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pašto kodas: 050527
Šalis: Rumunija
El. paštas: seap@producton.ro
Telefonas: +40 314257301
Faksas: +40 314257300
Interneto adresas: www.producton.ro
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Romflex Sistem S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 16277637
Adresas: Str. General Magheru nr. 18
Miestas: Râmnicu Vâlcea
NUTS kodas: RO415 Vâlcea
Pašto kodas: 240134
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@romflexsistem.ro
Telefonas: +40 350407927
Faksas: +40 350407926
Interneto adresas: www.romflexsistem.ro
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Mažiausios kainos pasiūlymas: 1 999 834.00 RON / Didžiausios kainos pasiūlymas: 2 021 117.40 RON į kurį atsižvelgta
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 727
Pavadinimas:

Contract subsecvent nr. 1

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
26/07/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 10
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 10
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Romflex Sistem S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 16277637
Adresas: Str. General Magheru nr. 18
Miestas: Râmnicu Vâlcea
NUTS kodas: RO415 Vâlcea
Pašto kodas: 240134
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@romflexsistem.ro
Telefonas: +40 350407927
Faksas: +40 350407926
Interneto adresas: www.romflexsistem.ro
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 2 470 588.24 RON
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 135 470.00 RON
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 100054
Pavadinimas:

Contract subsecvent nr. 2 la acordul-cadru de furnizare produse 96875/10.7.2019

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
16/10/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 10
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 10
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Romflex Sistem S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 16277637
Adresas: Str. General Magheru nr. 18
Miestas: Râmnicu Vâlcea
NUTS kodas: RO415 Vâlcea
Pašto kodas: 240134
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@romflexsistem.ro
Telefonas: +40 350407927
Faksas: +40 350407926
Interneto adresas: www.romflexsistem.ro
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 2 470 588.24 RON
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 431 500.00 RON
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 92540/254
Pavadinimas:

Contract subsecvent nr. 3 la acordul-cadru de achiziție publică de produse nr. 96875/10.7.2019

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
26/03/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 10
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 10
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 10
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Romflex Sistem S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 16277637
Adresas: Str. General Magheru nr. 18
Miestas: Râmnicu Vâlcea
NUTS kodas: RO415 Vâlcea
Pašto kodas: 240134
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@romflexsistem.ro
Telefonas: +40 350407927
Faksas: +40 350407926
Interneto adresas: www.romflexsistem.ro
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 2 470 588.24 RON
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 217 545.00 RON
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 96339/618
Pavadinimas:

Contract subsecvent nr. 4 la acordul-cadru de achiziție publică de produse nr. 96875/10.7.2019

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/09/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 10
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 10
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 10
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Romflex Sistem S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 16277637
Adresas: Str. General Magheru nr. 18
Miestas: Râmnicu Vâlcea
NUTS kodas: RO415 Vâlcea
Pašto kodas: 240134
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@romflexsistem.ro
Telefonas: +40 350407927
Faksas: +40 350407926
Interneto adresas: www.romflexsistem.ro
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 2 470 588.24 RON
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 679 200.00 RON
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745
Interneto adresas: www.cnsc.ro
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Curtea de Conturi a României
Adresas: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, sector 1
Miestas: București
Pašto kodas: 011948
Šalis: Rumunija
El. paštas: valentina.hubati@rcc.ro
Telefonas: +40 213078889
Faksas: +40 213078891
Interneto adresas: www.curteadeconturi.ro
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22/09/2020