Suministros - 450025-2020

25/09/2020    S187

România-Bucureşti: Cornuri

2020/S 187-450025

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Sectorul 2 al Municipiului București
Număr naţional de înregistrare: 4204038
Adresă: Str. Chiristigiilor nr. 11-13
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021561
Țară: România
Persoană de contact: Victorița Bocea
E-mail: victorita.bocea@ps2.ro
Telefon: +40 212524446
Fax: +40 212524446
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ps2.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acorduri-cadru de furnizare a merelor, laptelui UHT şi a produselor de panificaţie în cadrul Programului pentru Şcoli al României pentru preşcolarii din grădinţele cu program normal de patru ore şi elevii din învăţământul primar şi gimnazial din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, pentru perioada 2019-2023

Număr de referinţă: DA/ 12/2019
II.1.2)Cod CPV principal
15811300 Cornuri
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acorduri-cadru de furnizare a merelor, laptelui UHT şi a produselor de panificaţie în cadrul Programului pentru Şcoli al României pentru preşcolarii din grădinţele cu program normal de patru ore şi elevii din învăţământul primar şi gimnazial din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, pentru perioada 2019-2023.

Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde eventualelor solicitari de clarificari/informatii suplimentare: cu sase zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor cu conditia ca solicitarile sa fi fost transmise in termenul prevazut la sectiunea I.3), respectiv cu 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 4 856 528.19 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare produse de panificație pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ din Sectorul 2 al municipiului București

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15811000 Produse de panificaţie
60000000 Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Scolile si gradinitele din Sectorul 2 al municipiului Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare produse de panificatie pentru prescolarii si elevii din unitatile de invatamant din Sectorul 2.

Valoarea maxima a acordului-cadru: 9 642 360,00 RON (fara TVA).

Cantitatea maxima de produse a acordului-cadru: 18 543 000,00 portii.

Cantitatea celui mai mic contract subsecvent: 26 490,00 portii.

Cantitatea celui mai mare contract subsecvent: 4 635 750,00 portii.

Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 13 774,80 RON (fara TVA).

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2 410 590,00 RON (fara TVA).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul pentru Scoli al Romaniei.

II.2.14)Informații suplimentare

Bugetul de stat si FEGA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare mere pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ din Sectorul 2 al municipiului București

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03222321 Mere
60000000 Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Scolile si gradinitele din Sectorul 2 al municipiului Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea maxima a acordului-cadru 4 079 460,00 RON (fara TVA).

Cantitatea maxima de produse a acordului-cadru: 7 417 200,00 portii.

Cantitatea celui mai mic contract subsecvent este de 26 490,00 portii.

Cantitatea celui mai mare contract subsecvent este de 1 854 300,00 RON.

Valoarea celui mai mic contract subsecvent este de 14 569,50 RON.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 1 019 865,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 90
Prețul - Pondere: 10
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul pentru Scoli al Romaniei.

II.2.14)Informații suplimentare

Bugetul de stat si FEGA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare lapte UHT pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ din Sectorul 2 al municipiului București

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15511210 Lapte UHT
60000000 Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Scolile si gradinitele din Sectorul 2 al municipiului Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare lapte UHT pentru prescolarii si elevii din unitatile de invatamant din Sectorul 2.

Valoarea maxima a acordului-cadru: 8 900 640,00 RON (fara TVA).

Cantitatea maxima de produse a acordului-cadru: 11 125 800,00 portii.

Cantitatea celui mai mic contract subsecvent: 26 490,00 portii.

Cantitatea celui mai mare contract subsecvent: 2 781 450,00 portii.

Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 21 192,00 RON.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2 225 160,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul pentru Scoli al Romaniei.

II.2.14)Informații suplimentare

Bugetul de stat si FEGA.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 122-298029
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 3
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 32790
Lot nr.: 1
Titlu:

Furnizare produse de panificație pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ din Sectorul 2 al municipiului București

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/03/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Vel Pitar
Număr naţional de înregistrare: RO 21229091
Adresă: Str. Timiş nr. 22
Localitate: Râmnicu Vâlcea
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 240630
Țară: România
E-mail: licitatie@velpitar.ro
Telefon: +40 250746001
Fax: +40 250746004
Adresă internet: www.velpitar.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 13 831.48 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 11 969.55 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 27758
Lot nr.: 2
Titlu:

Furnizare lapte UHT pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ din Sectorul 2 al municipiului București

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/02/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Dorna Lactate
Număr naţional de înregistrare: RO 9689910
Adresă: Cartier Floreni nr. 505
Localitate: Dorna Candrenilor
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 725700
Țară: România
E-mail: sorin.cuciureanu@ladornagroup.ro
Telefon: +40 230375121/22
Fax: +40 230375335
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 13 339.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 13 339.20 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 147429
Lot nr.: 2
Titlu:

Furnizare lapte UHT pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ din Sectorul 2 al municipiului București

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/10/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Dorna Lactate
Număr naţional de înregistrare: RO 9689910
Adresă: Cartier Floreni nr. 505
Localitate: Dorna Candrenilor
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 725700
Țară: România
E-mail: sorin.cuciureanu@ladornagroup.ro
Telefon: +40 230375121/22
Fax: +40 230375335
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 8 900 640.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 8 900 640.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 8 900 640.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 160075
Lot nr.: 2
Titlu:

Furnizare lapte UHT pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ din Sectorul 2 al municipiului București

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/10/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Dorna Lactate
Număr naţional de înregistrare: RO 9689910
Adresă: Cartier Floreni nr. 505
Localitate: Dorna Candrenilor
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 725700
Țară: România
E-mail: sorin.cuciureanu@ladornagroup.ro
Telefon: +40 230375121/22
Fax: +40 230375335
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 726 704.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 726 704.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 182693
Lot nr.: 1
Titlu:

Furnizare produse de panificație pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ din Sectorul 2 al municipiului București

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Dobre&Fiii
Număr naţional de înregistrare: RO 6579948
Adresă: Str. Interioară nr. 3
Localitate: Constanța
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900840
Țară: România
E-mail: dobresifiii@gmail.com
Telefon: +40 241520090
Fax: +40 241520090
Adresă internet: www.dobresifiii.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Vel Pitar
Număr naţional de înregistrare: RO 21229091
Adresă: Str. Timiş nr. 22
Localitate: Râmnicu Vâlcea
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 240630
Țară: România
E-mail: licitatie@velpitar.ro
Telefon: +40 250746001
Fax: +40 250746004
Adresă internet: www.velpitar.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Agrosemcu
Număr naţional de înregistrare: RO15501204
Adresă: Str. Independenței nr. 68
Localitate: Urlați
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 106300
Țară: România
E-mail: agrosemcu@yahoo.com
Telefon: +40 244702590
Fax: +40 244702591
Adresă internet: www.senapan.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 9 642 360.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 8 900 640.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 9 642 360.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6367
Lot nr.: 1
Titlu:

Furnizare produse de panificație pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ din Sectorul 2 al municipiului București

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Dobre&Fiii
Număr naţional de înregistrare: RO 6579948
Adresă: Str. Interioară nr. 3
Localitate: Constanța
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900840
Țară: România
E-mail: dobresifiii@gmail.com
Telefon: +40 241520090
Fax: +40 241520090
Adresă internet: www.dobresifiii.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 9 642 360.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 060 635.84 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 114643
Lot nr.: 1
Titlu:

Furnizare produse de panificație pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ din Sectorul 2 al municipiului București

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Dobre&Fiii
Număr naţional de înregistrare: RO 6579948
Adresă: Str. Interioară nr. 3
Localitate: Constanța
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900840
Țară: România
E-mail: dobresifiii@gmail.com
Telefon: +40 241520090
Fax: +40 241520090
Adresă internet: www.dobresifiii.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 9 642 360.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 043 879.60 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Sectorul 2 al Municipiului București – Direcția juridică
Adresă: Str. Chiristigiilor nr. 11-13
Localitate: București
Cod poștal: 021561
Țară: România
Telefon: +40 212096019
Fax: +40 212096019
Adresă internet: www.ps2.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/09/2020