Suministros - 450044-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Olsztyn: Productos farmacéuticos

2020/S 187-450044

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Número de identificación fiscal: PL622
Dirección postal: al. Wojska Polskiego 37
Localidad: Olsztyn
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Código postal: 10-228
País: Polonia
Persona de contacto: Dorota Borkowska
Correo electrónico: przetargi@poliklinika.net
Teléfono: +48 895398297
Fax: +48 895398218
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych i produktów leczniczych

Número de referencia: ZPZ-12/03/20
II.1.2)Código CPV principal
33600000 Productos farmacéuticos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji – formularz cenowy. Zamówienie podzielono na 27 części (pakietów). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 4 167 662.40 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692200 Productos de nutrición parenteral
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Gotowa do użycia mieszanina odżywcza o pojemności 986 ml zawierająca w swoim składzie 8g azotu, 125gglukozy, 38g lipidów, kwasy tłuszczowe omega-3, bez elektrolitów (równoważny z preparatem Smofkabiven986) szt. 100

2 3 komorowy worek (1970 ml) ze sterylnymi portami zawierający:aminokwasy(16g azotu), 15 % olejurybiego, olej sojowy,MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity (1800 kcal n. b.) równoważny z preparatemSmofkabiven x 4 worki op. 15

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692200 Productos de nutrición parenteral
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Worek trójkomorowy do podania drogą żył obwodowych i centralnych zawierający: 4g azotu, 700 kcal energiicałkowitej, 600 kcal energii niebiałkowej, 75g glukozy, 30g tłuszczu, osmolarność 760 mOsmol/L, fosforanyorganiczne 8,50 mmol/l. Worek ma zachować stabilność poz zmieszaniu komór 7 dni w temperaturze 2-8oC i48 godzin po dodaniu witamin i pierwiastków śladowych, emulsja tłuszczowa o zawartości 80 % oliwy z Oliweknp(równoważny z Olimel N4E-1000ml) szt. 200

2 Worek trójkomorowy do podania drogą żył obwodowych i centralnych zawierający: 6g azotu, 1050 kcal energiicałkowitej, 900 kcal energii niebiałkowej,112,5g glukozy, 45g tłuszczu, osmolarność 760 mOsmol/L, fosforanyorganiczne 12,70 mmol/l. Worek ma zachować stabilność poz zmieszaniu komór 7 dni w temperaturze 2-8oC i48 godzin po dodaniu witamin i pierwiastków śladowych, emulsja tłuszczowa o zawartości 80 % oliwy z Oliweknp(równowazny z Olimel N4E-1500ml) szt. 200

3 Worek trójkomorowy do podania drogą żył obwodowych i centralnych zawierający: 8g azotu, 1400 kcal energiicałkowitej, 1200 kcal energii niebiałkowej,150g glukozy, 60g tłuszczu, osmolarność 760 mOsmol/L, fosforanyorganiczne 17 mmol/l. Worek ma zachować stabilność poz zmieszaniu komór 7 dni w temperaturze 2-8oC i 48godzin po dodaniu witamin i pierwiastków śladowych, emulsja tłuszczowa o zawartości 80 % oliwy z Oliweknp(równoważny z Olimel N4E-2000ml) szt. 160

4 Worek trójkomorowy do podania drogą żył centralnych zawierający: 10,5g azotu, 1710 kcal energii całkowitej,1440 kcal energii niebiałkowej,210g glukozy, 60g tłuszczu, osmolarność 1360 mOsmol/L, fosforany organiczne22,50 mmol/l. Worek ma zachować stabilność poz zmieszaniu komór 7 dni w temperaturze 2-8oC i 48godzin po dodaniu witamin i pierwiastków śladowych, emulsja tłuszczowa o zawartości 80 % oliwy z Oliweknp(równoważny z Olimel N7E-1500ml) szt. 60

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692500 Soluciones inyectables
33692000 Soluciones medicinales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Natrium Chloratum 0,9 % 250ml (worek w podwójnym opakowaniu) szt. 8000

2 Natrium Chloratum 0,9 % 500ml (worek w podwójnym opakowaniu) szt. 3000

3 Natrium Chloratum 0,9 % 100ml (worek w podwójnym opakowaniu) szt. 5000

4 Natrium Chloratum 0,9 % 1000ml (worek w podwójnym opakowaniu) szt. 3500

5 Glucosum 5 % 50ml (worek w podwójnym opakowaniu) szt. 50

6 Glucosum 5 % 100ml (worek w podwójnym opakowaniu) szt. 850

7 Glucosum 5 % 250ml (worek w podwójnym opakowaniu) szt. 750

8 Glucosum 5 % 500ml (worek w podwójnym opakowaniu) szt. 1500

9 Aqua pro injectione 250ml (worek w podwójnym opakowaniu) szt. 2500

10 Aqua pro injectione 500ml (worek w podwójnym opakowaniu) szt. 5500

11 Mannitol 15 % 100ml (worek w podwójnym opakowaniu) szt. 7000

12 Mannitol 15 % 250ml (worek w podwójnym opakowaniu) szt. 1000

13 Płyn elektrolitowy 500ml (worek w podwójnym opakowaniu) równoważny z Plasmalyte szt. 20000

14 Płyn elektrolitowy 1000ml (worek w podwójnym opakowaniu) równoważny z Plasmalyte szt. 6000

15 Sol.Ringeri Lactate 500ml (worek w podwójnym opakowaniu) szt. 6000

16 Sol. Ringeri 500ml(worek w podwójnym opakowaniu) szt. 1000

17 Glicyna 1,5 % 3000ml (worek w podwójnym opakowaniu) szt. 750

18 Natrium chloratum 0,9 % 5000ml (worek w podwójnym opakowaniu) szt. 10

19 Natrium chloratum 0.9 % worek 50 ml szt. 150

20 Roztwór do infuzji 1000ml zawierający:glukozę, chlorek sodu, chlorek potasu, chlorek magnezu, octan soduo osmolarności około 402 mOsm szt. 100

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 4

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692500 Soluciones inyectables
33692000 Soluciones medicinales
33651100 Antibacterianos para uso sistémico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Natrium Chloratum 0,9 % 250ml (butelka zabezpieczona dwoma portami) szt. 20000 8

2 Natrium Chloratum 0,9 % 500ml (butelka zabezpieczona dwoma portami) szt. 52000 8

3 Natrium Chloratum 0,9 % 100ml (butelka zabezpieczona dwoma portami) szt. 95000 8

4 Natrium chloratum 0,9 % 1000ml (butelka zabezpieczona dwoma portami) szt. 16000 8

5 Aqua pro injectione 500ml (butelka zabezpieczona dwoma portami) szt. 4000 8

6 Glucosum 5 % 250ml (butelka zabezpieczona dwoma portami) szt. 1200 8

7 Glucosum 5 % 500ml (butelka zabezpieczona dwoma portami) szt. 12000 8

8 Glucosum 10 % 500ml (butelka zabezpieczona dwoma portami szt. 800 8

9 Glucosum 5 % 1000ml(butelka zabezpieczona dwoma portami) szt. 1400 8

10 Glucosum 20 % 500ml (butelka zabezpieczona dwoma portami) szt. 20 8

11 Metronidazol 0,5 % 100ml (butelka zabezpieczona dwoma portami) szt. 12000 8

12 Płyn wieloelektrolitowy (butelka zabezpieczona dwoma portami) równoważny z Optylite 500ml szt. 15000 8

13 Płyn wieloelektrolitowy (butelka zabezpieczona dwoma portami) równoważny z Optylite 1000ml szt. 6000 8

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 5

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692500 Soluciones inyectables
33692000 Soluciones medicinales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Natrium chloratum 0,9 % 3000ml szt. 700

2 Aqua pro injectione 250ml (butelka zabezpieczona dwoma portami) szt. 1500

3 Glucosum 5 % 100ml (butelka zabezpieczona dwoma portami) szt. 1400

4 Voluven 6 % 500ml (opakowanie zabezpieczone dwoma portami) szt. 150

5 Volulyte 6 % 500ml (opakowanie zabezpieczone dwoma portami) szt. 60

6 Natrium Chloratum 0,9 % 100 ml (worek z innowacyjnym systemem bezigłowym stosowany do strzykawekluer-lock) szt. 1000

7 Natrium Chloratum 0,9 % 250 ml (worek z innowacyjnym systemem bezigłowym stosowany do strzykawekluer-lock) szt. 8000

8 Natrium Chloratum 0,9 % 500 ml (worek z innowacyjnym systemem bezigłowym stosowany do strzykawekluer-lock) szt. 1000

9 Natrium Chloratum 0,9 % 1000 ml (worek z innowacyjnym systemem bezigłowym stosowany do strzykawekluer-lock) szt. 6000

10 Glucosum 5 % ET Natr.Chlor. 0,9 % 2:1, 500ml (butelka zabezpieczona dwoma portami) szt. 2500

11 Geloplasma 500ml (opakowanie zabezpieczone dwoma portami) szt. 30

12 Aqua pro injectione 100ml (butelka zabezpieczona dwoma portami) szt. 1000

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 6

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33621400 Sustitutos del plasma y soluciones para infusión
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Natrium Chloratum 0,9 % 100 ml w opakowaniu typu Ecolav szt. 1000

2 Natrium Chloratum 0,9 % 250 ml w opakowaniu typu Ecolav szt. 1200

3 Natrium Chloratum 0,9 % 500 ml w opakowaniu typu Ecolav szt. 2500

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 7

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692500 Soluciones inyectables
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Amikacin 250 mg/100 ml roztwór do wstrzykiwań szt. 50

2 Amikacin 500 mg/100 ml roztwór do wstrzykiwań szt. 50

3 Gentamicin 80mg/80ml roztwór do wstrzykiwań szt. 250

4 Gentamicin 240mg/80ml roztwór do wstrzykiwań szt. 50

5 Gentamicin 360mg/120ml roztwór do wstrzykiwań szt. 50

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 8

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692500 Soluciones inyectables
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Kalium chloratu 0,15 % + Natrium chloratum 0,9 % roztwór 500ml szt. 50

2 Kalium chloratu 0,15 % + Natrium chloratum 0,9 % roztwór 1000ml szt. 50

3 Kalium chloratu 0,3 % + Natrium chloratum 0,9 % roztwór 500ml szt. 50

4 Kalium chloratu 0,3 % + Natrium chloratum 0,9 % roztwór 1000ml szt. 50

5 Kalium chloratu 0,15 % + Glucosum 5 % roztwór 500ml szt. 50

6 Kalium chloratu 0,3 % + Glucosum 5 % roztwór 500ml szt. 50

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 9

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652100 Agentes antineoplásicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Rasburicase inj 0,015g fiol + rozp x 3 szt op. 70

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 10

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652100 Agentes antineoplásicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Afilbercept koncentrat do infuzji 0,1g a 4 ml fiol 300

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 11

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652100 Agentes antineoplásicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Pixantroni dimaleas prosz do sporządzania roztw do infuzji 29 mg fiol 108

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 12

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652100 Agentes antineoplásicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Ammonii bitominosulfonas 50 g op. 1

2 Chlorhexidinum gluconatis 20 % 500 g op. 1

3 Hydrocortisonum 10 g op. 5

4 Lidocaini hydrochloridi 50g op. 1

5 Chloramphenicolum 5g op. 4

6 Talcum 1000 g op. 1

7 Urea pura 100 g op. 1

8 Zinci oxydum 100 g op. 4

9 Carbo medicinalis 250 g op. 2

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 13

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652100 Agentes antineoplásicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Trastuzumabum emantasinum proszek do sporządzenia roztworu do infuzji 100 mg fiol 112

2 Trastuzumabum emantasinum proszek do sporządzenia roztworu do infuzji 160 mg fiol 112

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 14

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000 Productos farmacéuticos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Parafinum liquidum 800 g op 50

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 15

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652100 Agentes antineoplásicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Cladribine 1mg/1ml fiolka koncentrat 10ml fiol. 150

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 16

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652100 Agentes antineoplásicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Methotrexat 5g/50ml fiol 30

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 17

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652100 Agentes antineoplásicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Methotrexat 50mg/5ml amp 60

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 18

Lote nº: 18
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652100 Agentes antineoplásicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Mitomycin 20mg fiolka fiol. 40

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 19

Lote nº: 19
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652100 Agentes antineoplásicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Sunitinib 50mg x 28 kapsułek op. 90

2 Sunitinib 25mg x 28 kapsułek op. 50

3 Sunitinib 12,5mg x 28 kapsułek op. 30

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 20

Lote nº: 20
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33621200 Antihemorrágicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 "Koncentrat czynników zespołu protrombiny, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

600 j.m." fiol. 3

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 21

Lote nº: 21
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651300 Antimicobacterianos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Anidulafungin 100 mg fiol 14

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 22

Lote nº: 22
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33661100 Anestésicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Vinblastine koncentrat płynny 1mg/ml fiol 400

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 23

Lote nº: 23
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652100 Agentes antineoplásicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Vinblastine koncentrat płynny 1mg/ml fiol 400

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 24

Lote nº: 24
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651100 Antibacterianos para uso sistémico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Amoxicillin + Clavulanic acid (1g+0,2g) 1,2g fiol. 12000

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 25

Lote nº: 25
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33611000 Medicamentos contra los trastornos producidos por la hiperacidez
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Ranitidine 150mg x 60 tabl op. 50

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 26

Lote nº: 26
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652100 Agentes antineoplásicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Chlorambucil 2mg x 25 tabl op. 10

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 27

Lote nº: 27
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652100 Agentes antineoplásicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zWarmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Mabthera koncentrat do infuzji 100mg/10ml x 2 fiol op 30

2 Mabthera koncentrat do infuzji 500mg/50ml fiol 30

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 057-135374
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Pakiet nr 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 134
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-305
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 15 491.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 14 806.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Pakiet nr 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: BAXTER POLSKA Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Kruczkowskiego 8
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-380
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 50 584.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 49 070.88 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Pakiet nr 3

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: BAXTER POLSKA Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Kruczkowskiego 8
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-380
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 226 287.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 215 124.66 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Pakiet nr 4

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 134
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-305
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 411 888.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 392 893.20 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Pakiet nr 5

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 134
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-305
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 103 980.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 97 556.40 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Pakiet nr 6

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Tysiąclecia 14
Localidad: Nowy Tomyśl
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 64-300
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 13 259.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 13 008.60 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7
Lote nº: 7
Denominación:

Pakiet nr 7

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 8
Lote nº: 8
Denominación:

Pakiet nr 8

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 9
Lote nº: 9
Denominación:

Pakiet nr 9

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Sanofi – Aventis Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Bonifraterska 17
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-203
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 49 770.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 48 384.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 10
Lote nº: 10
Denominación:

Pakiet nr 10

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Sanofi – Aventis Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Bonifraterska 17
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-203
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 438 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 425 250.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 11
Lote nº: 11
Denominación:

Pakiet nr 11

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
20/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Servier Polska Services Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Jana Kazimierza 10
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 01-248
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 207 792.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 201 777.87 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 12
Lote nº: 12
Denominación:

Pakiet nr 12

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 13
Lote nº: 13
Denominación:

Pakiet nr 13

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Roche Polska Sp. z o.o.
Dirección postal: ul.Domaniewska 39B
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-672
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 147 664.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 239 425.11 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 14
Lote nº: 14
Denominación:

Pakiet nr 14

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 15
Lote nº: 15
Denominación:

Pakiet nr 15

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Farmacol Logistyka Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Szopienicka 77
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 40-431
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 33 150.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 36 446.76 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 16
Lote nº: 16
Denominación:

Pakiet nr 16

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17
Lote nº: 17
Denominación:

Pakiet nr 17

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 18
Lote nº: 18
Denominación:

Pakiet nr 18

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 19
Lote nº: 19
Denominación:

Pakiet nr 19

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Asclepios S.A.
Dirección postal: ul. Hubska 44
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 50-502
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 380 210.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 440 046.62 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 20
Lote nº: 20
Denominación:

Pakiet nr 20

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 21
Lote nº: 21
Denominación:

Pakiet nr 21

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Asclepios S.A.
Dirección postal: ul. Hubska 44
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 50-502
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 15 806.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 15 573.60 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 22
Lote nº: 22
Denominación:

Pakiet nr 22

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: GENESIS PHARM M. MATEJCZYK, C. STAŃCZAK, J. ZWOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Dirección postal: ul. Obywatelska 128/152
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 94-104
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 8 400.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 64 800.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 23
Lote nº: 23
Denominación:

Pakiet nr 23

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Asclepios S.A.
Dirección postal: ul. Hubska 44
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 50-502
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 15 320.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 16 081.96 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 24
Lote nº: 24
Denominación:

Pakiet nr 24

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Salus International Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Pułaskiego 9
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 40-273
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 51 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 101 736.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 25
Lote nº: 25
Denominación:

Pakiet nr 25

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 26
Lote nº: 26
Denominación:

Pakiet nr 26

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Salus International Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Pułaskiego 9
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 40-273
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 150.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 150.06 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 27
Lote nº: 27
Denominación:

Pakiet nr 27

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Roche Polska Sp. z o.o.
Dirección postal: ul.Domaniewska 39B
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-672
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 117 539.70 PLN
Valor total del contrato/lote: 126 942.87 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020