Suministros - 450046-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Ropa de protección y de seguridad

2020/S 187-450046

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: 4 Regionalna Baza Logistyczna
Dirección postal: ul. Pretficza 28
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-984
País: Polonia
Persona de contacto: Marcin Olechno
Correo electrónico: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl
Teléfono: +48 261651080
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.4rblog.wp.mil.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka wojskowa
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania nr sprawy: MAT/156/U/2020

Número de referencia: MAT/156/U/2020
II.1.2)Código CPV principal
35113400 Ropa de protección y de seguridad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 18 275 150.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część I – Bluza ocieplająca

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35113400 Ropa de protección y de seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zgodnie z „Planem dostaw w 2020 roku” według Załącznika nr 3 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz załącznikami) stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 3 do SIWZ – wzór umowy wraz z jego załącznikami:

— Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Opis przedmiotu umowy – specyfikacja asortymentowa,

— Załącznik nr 3 do wzoru umowy – Plan dostaw w 2020 roku,

— Załącznik nr 4 do wzoru umowy – Warunki odbioru i dostawy,

— Załącznik nr 5 do wzoru umowy – Protokół odbioru i dostawy,

— Załącznik nr 6 do wzoru umowy – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych,

— Załącznik nr 7 do wzoru umowy – Klauzula jakościowa,

— Załącznik nr 8 do wzoru umowy – Wojskowa dokumentacja techniczno-technologiczna,

— Załącznik nr 9 do wzoru umowy – Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym,

— Załącznik nr 11 do wzoru umowy – Specyfikacja rozmiarowa,

— Załącznik nr 12 do wzoru umowy – Nadzorowanie postępowania reklamacyjnego przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Wymiar gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż wykazanym w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega, iż zamówienie opcjonalne jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie, aniżeli określony powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie niniejszej umowy. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ, nie później jednak niż do 31 sierpnia tego roku kalendarzowego, w którym ma nastąpić realizacja zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego po 31 dniu sierpnia danego roku kalendarzowego wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.

Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga aneksowania niniejszej umowy i zostanie uruchomione poprzez wysłanie do Wykonawcy stosownego pisma. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie niniejszej umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część II – Bluza ocieplająca

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35113400 Ropa de protección y de seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zgodnie z „Planem dostaw w 2020 roku” według Załącznika nr 3 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz załącznikami) stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 3 do SIWZ – wzór umowy wraz z jego załącznikami:

— Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Opis przedmiotu umowy – specyfikacja asortymentowa,

— Załącznik nr 3 do wzoru umowy – Plan dostaw w 2020 roku,

— Załącznik nr 4 do wzoru umowy – Warunki odbioru i dostawy,

— Załącznik nr 5 do wzoru umowy – Protokół odbioru i dostawy,

— Załącznik nr 6 do wzoru umowy – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych,

— Załącznik nr 7 do wzoru umowy – Klauzula jakościowa,

— Załącznik nr 8 do wzoru umowy – Wojskowa dokumentacja techniczno-technologiczna,

— Załącznik nr 9 do wzoru umowy – Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym,

— Załącznik nr 11 do wzoru umowy – Specyfikacja rozmiarowa,

— Załącznik nr 12 do wzoru umowy – Nadzorowanie postępowania reklamacyjnego przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Wymiar gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż wykazanym w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega, iż zamówienie opcjonalne jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie, aniżeli określony powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie niniejszej umowy. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ, nie później jednak niż do 31 sierpnia tego roku kalendarzowego, w którym ma nastąpić realizacja zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego po 31 dniu sierpnia danego roku kalendarzowego wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.

Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga aneksowania niniejszej umowy i zostanie uruchomione poprzez wysłanie do Wykonawcy stosownego pisma. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie niniejszej umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część III – Bluza ocieplająca w kamuflażu pustynnym

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35113400 Ropa de protección y de seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zgodnie z „Planem dostaw w 2020 roku” według Załącznika nr 3 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz załącznikami) stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 3 do SIWZ – wzór umowy wraz z jego załącznikami:

— Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Opis przedmiotu umowy – specyfikacja asortymentowa,

— Załącznik nr 3 do wzoru umowy – Plan dostaw w 2020 roku,

— Załącznik nr 4 do wzoru umowy – Warunki odbioru i dostawy,

— Załącznik nr 5 do wzoru umowy – Protokół odbioru i dostawy,

— Załącznik nr 6 do wzoru umowy – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych,

— Załącznik nr 7 do wzoru umowy – Klauzula jakościowa,

— Załącznik nr 8 do wzoru umowy – Wojskowa dokumentacja techniczno-technologiczna,

— Załącznik nr 9 do wzoru umowy – Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym,

— Załącznik nr 11 do wzoru umowy – Specyfikacja rozmiarowa,

— Załącznik nr 12 do wzoru umowy – Nadzorowanie postępowania reklamacyjnego przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: wymiar gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż wykazanym w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega, iż zamówienie opcjonalne jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie, aniżeli określony powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie niniejszej umowy. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ, nie później jednak niż do 31 sierpnia tego roku kalendarzowego, w którym ma nastąpić realizacja zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego po 31 dniu sierpnia danego roku kalendarzowego wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.

Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga aneksowania niniejszej umowy i zostanie uruchomione poprzez wysłanie do Wykonawcy stosownego pisma. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie niniejszej umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część IV – Trzewiki ćwiczebne tropikalne wzór 2010

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18832000 Calzado especial
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zgodnie z „Planem dostaw w 2020 roku” według Załącznika nr 3 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz załącznikami) stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 3 do SIWZ – wzór umowy wraz z jego załącznikami:

— Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Opis przedmiotu umowy – specyfikacja asortymentowa,

— Załącznik nr 3 do wzoru umowy – Plan dostaw w 2020 roku,

— Załącznik nr 4 do wzoru umowy – Warunki odbioru i dostawy,

— Załącznik nr 5 do wzoru umowy – Protokół odbioru i dostawy,

— Załącznik nr 6 do wzoru umowy – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych,

— Załącznik nr 7 do wzoru umowy – Klauzula jakościowa,

— Załącznik nr 8 do wzoru umowy – Wojskowa dokumentacja techniczno-technologiczna,

— Załącznik nr 9 do wzoru umowy – Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym,

— Załącznik nr 11 do wzoru umowy – Specyfikacja rozmiarowa,

— Załącznik nr 12 do wzoru umowy – Nadzorowanie postępowania reklamacyjnego przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Wymiar gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż wykazanym w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega, iż zamówienie opcjonalne jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie, aniżeli określony powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie niniejszej umowy. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ, nie później jednak niż do 31 sierpnia tego roku kalendarzowego, w którym ma nastąpić realizacja zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego po 31 dniu sierpnia danego roku kalendarzowego wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.

Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga aneksowania niniejszej umowy i zostanie uruchomione poprzez wysłanie do Wykonawcy stosownego pisma.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie niniejszej umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część V — Okulary specjalne ochronne gogle

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33735100 Gafas protectoras
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zgodnie z „Planem dostaw w 2020 roku” według Załącznika nr 3 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz załącznikami) stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 3 do SIWZ – wzór umowy wraz z jego załącznikami:

— Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Opis przedmiotu umowy – specyfikacja asortymentowa,

— Załącznik nr 3 do wzoru umowy – Plan dostaw w 2020 roku,

— Załącznik nr 4 do wzoru umowy – Warunki odbioru i dostawy,

— Załącznik nr 5 do wzoru umowy – Protokół odbioru i dostawy

— Załącznik nr 6 do wzoru umowy – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych,

— Załącznik nr 7 do wzoru umowy – Klauzula jakościowa,

— Załącznik nr 8 do wzoru umowy – Wojskowa dokumentacja techniczno-technologiczna,

— Załącznik nr 9 do wzoru umowy – Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym,

— Załącznik nr 11 do wzoru umowy – Specyfikacja rozmiarowa,

— Załącznik nr 12 do wzoru umowy – Nadzorowanie postępowania reklamacyjnego przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Wymiar gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż wykazanym w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega, iż zamówienie opcjonalne jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie, aniżeli określony powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie niniejszej umowy.Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ, nie później jednak niż do 31 sierpnia tego roku kalendarzowego, w którym ma nastąpić realizacja zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego po 31 dniu sierpnia danego roku kalendarzowego wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.

Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga aneksowania niniejszej umowy i zostanie uruchomione poprzez wysłanie do Wykonawcy stosownego pisma.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie niniejszej umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część VI – Podkład pod materac

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39143112 Colchones
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zgodnie z „Planem dostaw w 2020 roku” według Załącznika nr 3 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz załącznikami) stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 3 do SIWZ – wzór umowy wraz z jego załącznikami:

— Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Opis przedmiotu umowy – specyfikacja asortymentowa,

— Załącznik nr 3 do wzoru umowy – Plan dostaw w 2020 roku,

— Załącznik nr 4 do wzoru umowy – Warunki odbioru i dostawy,

— Załącznik nr 5 do wzoru umowy – Protokół odbioru i dostawy,

— Załącznik nr 6 do wzoru umowy – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych,

— Załącznik nr 7 do wzoru umowy – Klauzula jakościowa,

— Załącznik nr 8 do wzoru umowy – Wojskowa dokumentacja techniczno-technologiczna,

— Załącznik nr 9 do wzoru umowy – Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym,

— Załącznik nr 11 do wzoru umowy – Specyfikacja rozmiarowa,

— Załącznik nr 12 do wzoru umowy – Nadzorowanie postępowania reklamacyjnego przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Wymiar gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż wykazanym w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega, iż zamówienie opcjonalne jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie, aniżeli określony powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie niniejszej umowy. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ, nie później jednak niż do 31 sierpnia tego roku kalendarzowego, w którym ma nastąpić realizacja zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego po 31 dniu sierpnia danego roku kalendarzowego wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.

Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga aneksowania niniejszej umowy i zostanie uruchomione poprzez wysłanie do Wykonawcy stosownego pisma.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie niniejszej umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 115-278595
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: MAT/156/U/2020
Lote nº: 1
Denominación:

Część I – Bluza ocieplająca

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Trawena Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Dirección postal: Trawniki 624C
Localidad: Trawniki
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 21-044
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Bogmar Bryczek Spółka z o.o.
Dirección postal: ul. Jana III Sobieskiego 160
Localidad: Bielsko Biała
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 43-300
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 403 800.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 3 399 800.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Część II – Bluza ocieplająca

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Trawena Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Dirección postal: Trawniki 624C
Localidad: Trawniki
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 21-044
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Bogmar Bryczek Spółka z o.o.
Dirección postal: ul. Jana III Sobieskiego 160
Localidad: Bielsko Biała
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 43-300
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 403 800.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 3 399 800.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Część III – Bluza ocieplająca w kamuflażu pustynnym

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Trawena Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Dirección postal: Trawniki 624C
Localidad: Trawniki
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 21-044
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Bogmar Bryczek Spółka z o.o.
Dirección postal: ul. Jana III Sobieskiego 160
Localidad: Bielsko Biała
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 43-300
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 859 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 864 550.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Część IV – Trzewiki ćwiczebne tropikalne wzór 2010

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Demar” Marek Dewódzki
Dirección postal: ul. Kościelna 26
Localidad: Mstów
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 42-244
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 695 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 4 380 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Część V – Okulary specjalne ochronne gogle

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Cobby Sp. z o.o. spółka komandytowa
Dirección postal: ul. Podolańska 44 B
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 60-626
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 567 200.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 869 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Część VI – Podkład pod materac

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Mar-pol Hanna Dobies
Dirección postal: ul. Wiatrakowa 6
Localidad: Osielsko
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 86-031
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: PHU ChemaN Anna Rogozińska
Dirección postal: ul. Bałtycka 13
Localidad: Osielsko
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 86-031
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 387 500.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 4 362 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

A) Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zw. dalej jako „JEDZ”.

B). Podstawy wykluczenia: art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust 5 pkt 1), pkt 5–8) ustawy Pzp.

C). Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

— oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

D/ dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) aktualne zaświadczenie (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT/WTU przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzającego, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym:

— część I 546/MON,

— część II 546/MON,

— część III 546P/MON,

— część IV 920PZ/MON,

— część V WTU nr 6/WOBWSM,

— część VI WTU nr 18/WOBWSM;

b) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością dostawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1.

Szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów wymienionych powyżej zawarte są w rozdziale 6 SIWZ.

E). W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ustawy Pzp.

F). Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości odpowiednio:

1) dla części 1 – 68 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych),

2) dla części 2 – 68 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych),

3) dla części 3 – 17 200,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście 00/100 złotych),

4) dla części 4 – 94 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące 00/100 złotych),

5) dla części 5 – 38 000,00 PLN (słownie: trzydzieści osiem tysięcy 00/100 złotych),

6) dla części 6 – 88 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej z form wskazanych w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od nie zgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt 5–6, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt 5–6, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020