Suministros - 450048-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Suturas quirúrgicas

2020/S 187-450048

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego
Dirección postal: ul. Czerniakowska 231
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-416
País: Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych
Correo electrónico: zamowienia@szpital-orlowskiego.pl
Teléfono: +48 225841110
Fax: +48 225841109
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://szpital-orlowskiego.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa materiałów szewnych na potrzeby szpitala

Número de referencia: 10/8/2020
II.1.2)Código CPV principal
33141121 Suturas quirúrgicas
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa materiałów szewnych na potrzeby szpitala.

Szczegółowe zestawienie asortymentu znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ podzielonym na części od 1 do 31 zgodnie z numeracją pakietów.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 654 956.44 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, (syntetyczny poliester złożony z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu klikolowego i mlekowego).

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, (syntetyczny poliester złożony z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu klikolowego i mlekowego), powlekany kopolimerem karaploktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia.

Czas podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Początkowa wytrzymałość na rozciąganie 140 % według USP i EP.

Średnia wytrzymałość węzła: po 14 dniach 80 %, a po 21 dniach 30 %. Czas wchłaniania 56-70 dni od wszczepienia.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 5 000,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Szew wchłanialny, syntetyczny, monofilament, z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu, laktydu.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Szew wchłanialny, syntetyczny, monofilament, z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu, laktydu. Czas podtrzymywania tkankowego 10 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60 % pierwotnej wytrzymalości, po 10 dniach 20-30 % pierwotnej wytrzymałości. Czas całkowitego wchłaniania 56 dni.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 1 500,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Szew niewchłanialny, syntetyczny z poliestru, pleciony, powlekany silikonem (każde włókno z osobna i cała nić)

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Szew niewchłanialny, syntetyczny z poliestru, pleciony, powlekany silikonem (każde włókno z osobna i cała nić). Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 200,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy poliamidowy (pozycja 20-23 polibutesterowy)

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy poliamidowy (pozycja 20-23 polibutesterowy). Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 1000,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu.

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu. Zdolność podtrzymywania: po 2 tygodniach 75 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tygodniach 65 % pierwotnej wytrzymałości.

Czas całkowitego wchłaniania 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 1800,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, z polibutesteru o kontrolowanej elongacji nici do 15 % długości początkowej.

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, z polibutesteru o kontrolowanej elongacji nici do 15 % długości początkowej.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 700,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Szwy niewchłanialne monofilamentowe polipropylenowe z dodatkiem polietylenu.

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Szwy niewchłanialne monofilamentowe polipropylenowe z dodatkiem polietylenu.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 10,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Szew syntetyczny niewchłanialny poliamidowy pleciony powlekany silikonem.

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Szew syntetyczny niewchłanialny poliamidowy pleciony powlekany silikonem.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 30,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Szew naturalny, pleciony, powlekany woskiem lub silikonem, jedwabny.

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Szew naturalny, pleciony, powlekany woskiem lub silikonem, jedwabny.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 500,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Szew wchłanialny syntetyczny monofilament z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu.

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Szew wchłanialny syntetyczny monofilament z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu.

Wytrzymałość tkankowa 75 % po 2 tygodniach, a po 3 tygodniach - 40 %. Czas podtrzymywania tkankowego do 35 dni. Czas wchłaniania 90-110 dni.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 100,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Siatki przepuklinowe.

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Siatki przepuklinowe.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 400,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu.

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu.

System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków.

Czas całkowitego wchłaniania 90-110 dni.

Zdolność podtrzymywania tkankowego: po 7 dniach min. 90 % pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min. 75 % pierwotnej wytrzymałości.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 600,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu.

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min. 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min. 75 % pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach 65 % pierwotnej wytrzymałości.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 500,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wosk kostny.

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Wosk kostny.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 30,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Syntetyczny wchłanialny szew pleciony, wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Syntetyczny wchłanialny szew pleciony, wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem antyseptyku (triklosanu), który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, wywyołujacych infekcje pooperacyjne. Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - min 75 %, po 21 dniach min 50 %, po 28 dniach min. 25 %

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 2 200,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Syntetyczny wchłanialny szew pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Syntetyczny wchłanialny szew pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75 % po 21 dniach - minimum 50 % po 28 dniach - minimum 25 %.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 700,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Syntetyczny niewchłanialny, pleciony szew poliestrowy zabudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami, powlekany polibutylenem

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Syntetyczny niewchłanialny, pleciony szew poliestrowy zabudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami, powlekany polibutylenem.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 500,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Syntetyczny niewchłanialny poliamidowy szew monofilmentowy o zmniejszonej hydrofilności

Lote nº: 18
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Syntetyczny niewchłanialny poliamidowy szew monofilmentowy o zmniejszonej hydrofilności pakowany na mokro w celu ograniczenia chłonności i dla zmniejszenia pamięci skrętu po wyjęciu z opakownia.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 2 000,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem

Lote nº: 19
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem zapobiegającym nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastycznym odkształceniem węzła zapobiegającym jego rozwiązaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 1 700,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Szew stalowy, naturalny, niewchłanialny, jednowłóknowy, wykonany ze stali nierdzewnej

Lote nº: 20
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Szew stalowy,naturalny,niewchłanialny,jednowłóknowy, wykonany ze stali nierdzewnej.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 40,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Implanty kompozytowe i materiały służące do ich mocowania

Lote nº: 21
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Implanty kompozytowe i materiały służące do ich mocowania.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 700,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Antybakteryjny szew chirurgiczny, syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu

Lote nº: 22
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Antybakteryjny szew chirurgiczny, syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z dodatkiem antyseptyku (triklosanu), który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 600,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Antybakteryjny szew chirurgiczny, monofilamentowy, wchłanialny z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu z dodatkiem antyseptyku (triklosanu)

Lote nº: 23
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Antybakteryjny szew chirurgiczny, monofilamentowy, wchłanialny z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu z dodatkiem antyseptyku (triklosanu), który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MetycylinoopornyStaphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae Okres podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni. Okres wchłaniania 90 - 120 dni.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 500,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Szew naturalny. Jedwabny, pleciony, impregnowany woskiem dla zmniejszenia kapilarności, niewchłanialny, oczyszczony

Lote nº: 24
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Szew naturalny. Jedwabny, pleciony, impregnowany woskiem dla zmniejszenia kapilarności, niewchłanialny, oczyszczony. Okres ważnosci 3 lata.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 700,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Syntetyczny wchłanialny szew pleciony o krótkim okresie wchłaniania do 42 dni.

Lote nº: 25
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Syntetyczny wchłanialny szew pleciony o krótkim okresie wchłaniania do 42 dni. Wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego. Okres podtrzymywania tkankowego 10-14 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 5 dniach - minimum 50 %, po 14 dniach 0 %. Igły o zwiększonej odporności na zniekształcenie, zwiększonej stabilności w imadle, o cechach konstrukcyjnych i parametrach zgodnych z opisem.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 1 200,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Preparaty hemostatyczne

Lote nº: 26
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Preparaty hemostatyczne

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 1 700,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Niewchłanialna nić poliestrowa spleciona w taśmę o szerokości 5mm

Lote nº: 27
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Niewchłanialna nić poliestrowa spleciona w taśmę o szerokości 5mm.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 50,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bezwęzłowe szwy do kontrolowanego zamykania ran z dwoma igłami

Lote nº: 28
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Bezwęzłowe szwy do kontrolowanego zamykania ran z dwoma igłami. Syntetyczny szew wykonany z polidioksanonu, ze spiralnie ułożonymi kotwicami, barwiony na fioletowo, wchłanialny. Czas podtrzymywania tkankowego dla szwów USP 3/0 i większych: 80 % po 14 dniach, 60 % po 28 dniach, 40 % po 42 dniach; dla szwów 4/0 i mniejszych: 67 % po 14 dniach, 50 % po 28 dniach, 37 % po 42 dniach. Przybliżony okres wchłaniania się szwu wynosi: 120 – 180 dni.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 500,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bezwęzłowe szwy do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim

Lote nº: 29
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Bezwęzłowe szwy do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim. Syntetyczny wchłanialny szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z polidioksanonu. Barwiony na fioletowo. Posiada antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, posiadający potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres wchłaniania: 210 dni.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 300,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bezwęzłowe szwy do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim

Lote nº: 30
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Bezwęzłowe szwy do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim. Syntetyczny wchłanialny szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu. Okres wchłaniania: 91 dni. Posiada antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, posiadający potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 700,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bezwęzłowe szwy do kontrolowanego zamykania ran z igłą chirurgiczną na jednym końcu i regulowaną pętlą mocującą na drugim

Lote nº: 31
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141121 Suturas quirúrgicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 (Apteka).

II.2.4)Descripción del contrato:

Bezwęzłowe szwy do kontrolowanego zamykania ran z igłą chirurgiczną na jednym końcu i regulowaną pętlą mocującą na drugim. Syntetyczny szew wykonany z polipropylenu ze spiralnie ułożonymi kotwicami, niewchłanialny.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw częściowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena kliniczna (jakość) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymagał wpłaty wadium w wysokości 20,00 PLN

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 126-307908
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, (syntetyczny poliester złożony z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu klikolowego i mlekowego).

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Medtronic Poland sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 952-10-00-289
Dirección postal: ul. Polna 11
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-633
País: Polonia
Correo electrónico: rs.wawtenders@medronic.com
Teléfono: +48 224656952
Dirección de internet: www.medtronic.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 314 914.84 PLN
Valor total del contrato/lote: 309 875.88 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Szew wchłanialny, syntetyczny, monofilament, z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu, laktydu.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Medtronic Poland sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 9570986965
Dirección postal: ul. Polna 11
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-633
País: Polonia
Correo electrónico: RS.WAWTENDERS@MEDTRONIC.COM
Teléfono: +48 224656952
Dirección de internet: www.medtronic.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 90 120.10 PLN
Valor total del contrato/lote: 88 117.20 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Szew niewchłanialny, syntetyczny z poliestru, pleciony, powlekany silikonem (każde włókno z osobna i cała nić)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Medtronic Poland sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 9521000289
Dirección postal: Polna 11
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-633
País: Polonia
Correo electrónico: RS.WAWTENDERS@MEDTRONIC.COM
Teléfono: +48 22465-69-52
Dirección de internet: www.medtronic.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 8 288.64 PLN
Valor total del contrato/lote: 4 328.64 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy poliamidowy (pozycja 20-23 polibutesterowy)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Medtronic Poland sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 9521000289
Dirección postal: ul. Polna 11
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-633
País: Polonia
Correo electrónico: RS.WAWTENDERS@MEDTRONIC.COM
Teléfono: +48 22465-69-52
Dirección de internet: www.medtronic.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 58 989.60 PLN
Valor total del contrato/lote: 58 269.60 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Medtronic Poland sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 9521000289
Dirección postal: ul. Polna 11
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-633
País: Polonia
Correo electrónico: RS.WAWTENDERS@MEDTRONIC.COM
Teléfono: +48 22465-69-52
Dirección de internet: www.medtronic.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 120 268.80 PLN
Valor total del contrato/lote: 118 723.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 6
Denominación:

Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, z polibutesteru o kontrolowanej elongacji nici do 15 % długości początkowej.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Medtronic Poland sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 9521000289
Dirección postal: ul. Polna 11
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-633
País: Polonia
Correo electrónico: RS.WAWTENDERS@MEDTRONIC.COM
Teléfono: +48 22465-69-52
Dirección de internet: www.medtronic.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 41 284.80 PLN
Valor total del contrato/lote: 40 708.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 7
Denominación:

Szwy niewchłanialne monofilamentowe polipropylenowe z dodatkiem polietylenu

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Medtronic Poland sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 9521000289
Dirección postal: ul. Polna 11
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-633
País: Polonia
Correo electrónico: RS.WAWTENDERS@MEDTRONIC.COM
Teléfono: +48 22465-69-52
Dirección de internet: www.medtronic.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 648.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 648.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 8
Denominación:

Szew syntetyczny niewchłanialny poliamidowy pleciony powlekany silikonem.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Medtronic Poland sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 9521000289
Dirección postal: ul. Polna 11
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-633
País: Polonia
Correo electrónico: RS.WAWTENDERS@MEDTRONIC.COM
Teléfono: +48 22465-69-52
Dirección de internet: www.medtronic.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 158.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 140.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 9
Denominación:

Szew naturalny, pleciony, powlekany woskiem lub silikonem, jedwabny.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Medtronic Poland sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 9521000289
Dirección postal: ul. Polna 11
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-633
País: Polonia
Correo electrónico: RS.WAWTENDERS@MEDTRONIC.COM
Teléfono: +48 22465-69-52
Dirección de internet: www.medtronic.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 31 740.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 31 596.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 10
Denominación:

Szew wchłanialny syntetyczny monofilament z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Medtronic Poland sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 9521000289
Dirección postal: ul. Polna 11
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-633
País: Polonia
Correo electrónico: RS.WAWTENDERS@MEDTRONIC.COM
Teléfono: +48 22465-69-52
Dirección de internet: www.medtronic.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 5 832.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 5 832.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 11
Denominación:

Siatki przepuklinowe.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Medtronic Poland sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 9521000289
Dirección postal: ul. Polna 11
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-633
País: Polonia
Correo electrónico: RS.WAWTENDERS@MEDTRONIC.COM
Teléfono: +48 22465-69-52
Dirección de internet: www.medtronic.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 26 240.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 25 940.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 12
Denominación:

Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Medtronic Poland sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 9521000289
Dirección postal: ul. Polna 11
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-633
País: Polonia
Correo electrónico: RS.WAWTENDERS@MEDTRONIC.COM
Teléfono: +48 22465-69-52
Dirección de internet: www.medtronic.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 39 540.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 39 540.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 13
Denominación:

Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Medtronic Poland sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 9521000289
Dirección postal: ul. Polna 11
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-633
País: Polonia
Correo electrónico: RS.WAWTENDERS@MEDTRONIC.COM
Teléfono: +48 22465-69-52
Dirección de internet: www.medtronic.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 28 620.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 27 900.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 14
Denominación:

Wosk kostny.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 1130020467
Dirección postal: ul. Iłżecka 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-135
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi.mdd@its.jnj.com
Teléfono: +48 222378640
Dirección de internet: www.jnjpoland.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 008.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 647.28 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 15
Denominación:

Syntetyczny wchłanialny szew pleciony, wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 1130020467
Dirección postal: ul. Iłżecka 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-135
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi.mdd@its.jnj.com
Teléfono: +48 222378640
Dirección de internet: www.jnjpoland.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 142 494.72 PLN
Valor total del contrato/lote: 142 479.60 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 16
Denominación:

Syntetyczny wchłanialny szew pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 1130020467
Dirección postal: ul. Iłżecka 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-135
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi.mdd@its.jnj.com
Teléfono: +48 222378640
Dirección de internet: www.jnjpoland.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 45 029.40 PLN
Valor total del contrato/lote: 45 013.56 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 17
Denominación:

Syntetyczny niewchłanialny, pleciony szew poliestrowy zabudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami, powlekany polibutylenem

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 1130020467
Dirección postal: ul. Iłżecka 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-135
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi.mdd@its.jnj.com
Teléfono: +48 222378640
Dirección de internet: www.jnjpoland.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 29 913.12 PLN
Valor total del contrato/lote: 29 879.52 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 18
Denominación:

Syntetyczny niewchłanialny poliamidowy szew monofilmentowy o zmniejszonej hydrofilności

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 1130020467
Dirección postal: ul. Iłżecka 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-135
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi.mdd@its.jnj.com
Teléfono: +48 222378640
Dirección de internet: www.jnjpoland.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 124 137.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 123 979.32 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 19
Denominación:

Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 1130020467
Dirección postal: ul. Iłżecka 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-135
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi.mdd@its.jnj.com
Teléfono: +48 222378640
Dirección de internet: www.jnjpoland.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 111 114.48 PLN
Valor total del contrato/lote: 110 774.40 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 20
Denominación:

Szew stalowy,naturalny,niewchłanialny,jednowłóknowy, wykonany ze stali nierdzewnej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 1130020467
Dirección postal: ul. Iłżecka 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-135
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi.mdd@its.jnj.com
Teléfono: +48 222378640
Dirección de internet: www.jnjpoland.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 585.44 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 584.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 21
Denominación:

Implanty kompozytowe i materiały służące do ich mocowania

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Mikamed Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 9570986965
Dirección postal: Bądkowskiego 41/7
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 80-137
País: Polonia
Correo electrónico: biuro@mikamed.pl
Teléfono: +48 587422909
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 47 343.30 PLN
Valor total del contrato/lote: 44 235.55 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 22
Denominación:

Antybakteryjny szew chirurgiczny, syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 1130020467
Dirección postal: ul. Iłżecka 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-135
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi.mdd@its.jnj.com
Teléfono: +48 222378640
Dirección de internet: www.jnjpoland.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 36 874.80 PLN
Valor total del contrato/lote: 36 869.04 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 23
Denominación:

Antybakteryjny szew chirurgiczny, monofilamentowy, wchłanialny z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu z dodatkiem antyseptyku (triklosanu)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 1130020467
Dirección postal: ul. Iłżecka 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-135
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi.mdd@its.jnj.com
Teléfono: +48 222378640
Dirección de internet: www.jnjpoland.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 28 747.80 PLN
Valor total del contrato/lote: 28 639.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 24
Denominación:

Szew naturalny. Jedwabny, pleciony, impregnowany woskiem dla zmniejszenia kapilarności, niewchłanialny, oczyszczony

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 1130020467
Dirección postal: ul. Iłżecka 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-135
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi.mdd@its.jnj.com
Teléfono: +48 222378640
Dirección de internet: www.jnjpoland.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 48 498.60 PLN
Valor total del contrato/lote: 48 474.60 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 25
Denominación:

Syntetyczny wchłanialny szew pleciony o krótkim okresie wchłaniania do 42 dni.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 1130020467
Dirección postal: ul. Iłżecka 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-135
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi.mdd@its.jnj.com
Teléfono: +48 222378640
Dirección de internet: www.jnjpoland.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 80 672.88 PLN
Valor total del contrato/lote: 80 622.48 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 26
Denominación:

Preparaty hemostatyczne

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 1130020467
Dirección postal: ul. Iłżecka 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-135
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi.mdd@its.jnj.com
Teléfono: +48 222378640
Dirección de internet: www.jnjpoland.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 113 882.20 PLN
Valor total del contrato/lote: 113 494.40 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 27
Denominación:

Niewchłanialna nić poliestrowa spleciona w taśmę o szerokości 5mm

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 1130020467
Dirección postal: ul. Iłżecka 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-135
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi.mdd@its.jnj.com
Teléfono: +48 222378640
Dirección de internet: www.jnjpoland.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 412.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 403.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 28
Denominación:

Bezwęzłowe szwy do kontrolowanego zamykania ran z dwoma igłami

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 1130020467
Dirección postal: ul. Iłżecka 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-135
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi.mdd@its.jnj.com
Teléfono: +48 222378640
Dirección de internet: www.jnjpoland.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 30 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 30 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 29
Denominación:

Bezwęzłowe szwy do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 1130020467
Dirección postal: ul. Iłżecka 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-135
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi.mdd@its.jnj.com
Teléfono: +48 222378640
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 14 520.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 14 520.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 30
Denominación:

Bezwęzłowe szwy do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 1130020467
Dirección postal: ul. Iłżecka 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-135
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi.mdd@its.jnj.com
Teléfono: +48 222378640
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 47 520.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 47 520.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 31
Denominación:

Bezwęzłowe szwy do kontrolowanego zamykania ran z igłą chirurgiczną na jednym końcu i regulowaną pętlą mocującą na drugim

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 1130020467
Dirección postal: ul. Iłżecka 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-135
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi.mdd@its.jnj.com
Teléfono: +48 222378640
Dirección de internet: www.jnjpoland.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 200.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 200.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Terminy na wniesienie odwołania określa art. 182 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane winny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 ppkt 1) i 2) powyżej wnosi się: 3)w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 4) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 41 / 41 5) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020