Suministros - 450049-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Automóviles para pasajeros

2020/S 187-450049

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dirección postal: ul. Powstańców Śląskich 24, 26
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
Código postal: 53-333
País: Polonia
Persona de contacto: Monika Kamińska
Correo electrónico: monika.kaminska4@mf.gov.pl
Teléfono: +48 713652456
Fax: +48 713652782
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Administracja rządowa terenowa
I.5)Principal actividad
Otra actividad: finanse publiczne

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa pojazdów samochodowych dla Jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce

Número de referencia: 0201-ILZ.260.21.2020
II.1.2)Código CPV principal
34110000 Automóviles para pasajeros
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych samochodów, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2019 roku, kompletnych, wolnych od jakichkolwiek wad (w tym wad prawnych), nie poddawanych jakimkolwiek naprawom, nie obciążonych prawami osób trzecich i nie będących przedmiotem żadnego postępowania lub zabezpieczenia, o parametrach i funkcjonalnościach opisanych w załącznikach od nr 1A do 1I do SIWZ – Specyfikacji funkcjonalno-technicznej dla części od 1 do 9 zamówienia.

2. Oferowane modele samochodów muszą być aktualnie wytwarzane przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi (ASO) znajdują się na terenie Polski oraz muszą spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego.

3. Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę samochody - w danej części zamówienia - miały tą samą markę, model i wersję silnikową.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 6 688 455.28 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa 4 sztuk samochodów osobowych typu sedan/liftback o mocy silnika min. 140 KM

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34110000 Automóviles para pasajeros
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk samochodów osobowych typu sedan/liftback, o mocy silnika min. 140 KM, dla poniższych jednostek:

— Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu – 1 sztuka,

— Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie – 1 sztuka,

— Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie – 1 sztuka,

— Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze – 1 sztuka.

2) Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej dla części 1 zamówienia znajdującej się w załączniku nr 1A do SIWZ oraz Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie energii / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa 11 sztuk samochodów osobowych typu sedan/liftback/hatchback o mocy silnika min. 120 KM

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34110000 Automóviles para pasajeros
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 sztuk samochodów osobowych typu sedan/liftback/hatchback, o mocy silnika min. 120 KM, dla poniższych jednostek:

— Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku – 1 sztuka,

— Izba Administracji Skarbowej w Kielcach – 5 sztuk,

— Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie – 2 sztuki,

— Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze – 3 sztuki.

2) Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej dla części 2 zamówienia znajdującej się w załączniku nr 1B do SIWZ oraz Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie energii / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Prawo opcji:

a) Zamawiający w części 2 zamówienia zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

b) Prawo opcji będzie realizowane na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe i obejmować będzie dostawę do 4 sztuk samochodów, po cenie wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty, dla poniższych jednostek:

— Izby Administracji Skarbowej w Kielcach – 1 sztuka,

— Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie – 1 sztuka,

— Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze – 2 sztuki.

c) Cena, parametry techniczne, warunki gwarancyjne oraz warunki realizacji zamówienia są identyczne dla zamówienia podstawowego i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji.

d) Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie możliwość sfinansowania tej części zamówienia oraz złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

e) W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

f) Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa 4 sztuk samochodów osobowych typu hatchback/liftback o mocy silnika min. 120 KM

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34110000 Automóviles para pasajeros
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk samochodów osobowych typu hatchback/liftback, o mocy silnika min. 120 KM, dla Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

2) Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej dla części 3 zamówienia znajdującej się w załączniku nr 1C do SIWZ oraz Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie energii / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa 34 sztuk samochodów osobowych typu combi o mocy silnika min. 120 KM

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34110000 Automóviles para pasajeros
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 34 sztuk samochodów osobowych typu combi, o mocy silnika min. 120 KM, dla poniższych jednostek:

— Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku – 3 sztuki,

— Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku – 3 sztuki,

— Izba Administracji Skarbowej w Lublinie – 8 sztuk,

— Izba Administracji Skarbowej w Łodzi – 4 sztuki,

— Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu – 5 sztuk,

— Izba Administracji Skarbowej w Warszawie – 9 sztuk,

— Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze – 2 sztuki.

2) Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej dla części 4 zamówienia znajdującej się w załączniku nr 1D do SIWZ oraz Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie energii / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Prawo opcji:

a) Zamawiający w części 4 zamówienia zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

b) Prawo opcji będzie realizowane na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe i obejmować będzie dostawę do 8 sztuk samochodów, po cenie wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty, dla poniższych jednostek:

— Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku – 1 sztuka,

— Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku – 1 sztuka,

— Izba Administracji Skarbowej w Lublinie – 2 sztuki,

— Izba Administracji Skarbowej w Łodzi – 1 sztuka,

— Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu – 1 sztuka,

— Izba Administracji Skarbowej w Warszawie – 2 sztuki.

c) Cena, parametry techniczne, warunki gwarancyjne oraz warunki realizacji zamówienia są identyczne dla zamówienia podstawowego i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji.

d) Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie możliwość sfinansowania tej części zamówienia oraz złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

e) W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

f) Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa 4 sztuk samochodów osobowych typu combi o mocy silnika min. 140 KM

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34110000 Automóviles para pasajeros
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk samochodów osobowych typu combi, o mocy silnika min. 140 KM, dla poniższych jednostek:

— Izba Administracji Skarbowej w Łodzi – 2 sztuki,

— Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie – 2 sztuki.

2) Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej dla części 5 zamówienia znajdującej się w załączniku nr 1E do SIWZ oraz Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie energii / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Prawo opcji:

a) Zamawiający w części 5 zamówienia zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

b) Prawo opcji będzie realizowane na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe i obejmować będzie dostawę do 3 sztuk samochodów, po cenie wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty, dla poniższych jednostek:

— Izba Administracji Skarbowej w Łodzi – 1 sztuka,

— Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie – 2 sztuki.

c) Cena, parametry techniczne, warunki gwarancyjne oraz warunki realizacji zamówienia są identyczne dla zamówienia podstawowego i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji.

d) Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie możliwość sfinansowania tej części zamówienia oraz złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

e) W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

f) Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa 14 sztuk samochodów osobowych typu combi van o mocy silnika min. 110 KM

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34110000 Automóviles para pasajeros
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 sztuk samochodów osobowych typu combi van, o mocy silnika min. 110 KM, dla poniższych jednostek:

— Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu – 2 sztuki,

— Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy – 5 sztuk,

— Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku – 2 sztuki,

— Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie – 3 sztuki,

— Krajowa Szkoła Skarbowości – 2 sztuki.

2) Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej dla części 6 zamówienia znajdującej się w załączniku nr 1F do SIWZ oraz Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie energii / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Prawo opcji:

a) Zamawiający w części 6 zamówienia zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

b) Prawo opcji będzie realizowane na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe i obejmować będzie dostawę do 4 sztuk samochodów, po cenie wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty, dla poniższych jednostek:

— Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu – 1 sztuka,

— Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy – 1 sztuka,

— Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku – 1 sztuka,

— Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie – 1 sztuka.

c) Cena, parametry techniczne, warunki gwarancyjne oraz warunki realizacji zamówienia są identyczne dla zamówienia podstawowego i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji.

d) Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie możliwość sfinansowania tej części zamówienia oraz złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

e) W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

f) Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa 3 sztuk samochodów osobowych typu microbus 9 osobowy o mocy silnika min. 140 KM

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34110000 Automóviles para pasajeros
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk samochodów osobowych typu mikrobus 9 osobowy o mocy silnika min. 140 KM, dla poniższych jednostek:

— Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu – 1 sztuka,

— Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu – 1 sztuka,

— Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie – 1 sztuka.

2) Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej dla części 7 zamówienia znajdującej się w załączniku nr 1G do SIWZ oraz Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie energii / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa 4 sztuk samochodów osobowych o napędzie hybrydowym typu sedan/litfback/hatchback/crossover/SUV

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34110000 Automóviles para pasajeros
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk samochodów osobowych o napędzie hybrydowym typu sedan/liftback/hatchback/crossover/SUV, dla Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

2) Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej dla części 8 zamówienia znajdującej się w załączniku nr 1H do SIWZ oraz Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie energii / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego typu combi o mocy silnika min. 140 KM

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34110000 Automóviles para pasajeros
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki samochodu osobowego typu combi o mocy silnika min. 140 KM dla Krajowej Informacji Skarbowej.

2) Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej dla części 9 zamówienia znajdującej się w załączniku nr 1I do SIWZ oraz Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie energii / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 119-288606
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 0201-ILZ.260.21.2020
Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa 4 sztuk samochodów osobowych typu sedan/liftback o mocy silnika min. 140 KM

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 0201-ILZ.260.21.2020
Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa 11 sztuk samochodów osobowych typu sedan/liftback/hatchback o mocy silnika min. 120 KM

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 12
Número de ofertas recibidas de PYME: 12
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 12
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Wrobud Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Szczecińska 7
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 54-517
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 991 869.91 PLN
Valor total del contrato/lote: 737 804.85 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 0201-ILZ.260.21.2020
Lote nº: 3
Denominación:

Dostawa 4 sztuk samochodów osobowych typu hatchback /liftback o mocy silnika min. 120 KM

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
Número de ofertas recibidas de PYME: 11
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 11
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Wrobud Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Szczecińska 7
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 54-517
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 284 552.85 PLN
Valor total del contrato/lote: 196 747.96 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 0201-ILZ.260.21.2020
Lote nº: 4
Denominación:

Dostawa 34 sztuk samochodów osobowych typu combi o mocy silnika min. 120 KM

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 10
Número de ofertas recibidas de PYME: 10
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 10
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Wrobud Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Szczecińska 7
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 54-517
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 563 414.64 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 185 365.85 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 0201-ILZ.260.21.2020
Lote nº: 5
Denominación:

Dostawa 4 sztuk samochodów osobowych typu combi o mocy silnika min. 140 KM

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 7
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Wrobud Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Szczecińska
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 54-517
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 495 121.95 PLN
Valor total del contrato/lote: 384 146.35 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 0201-ILZ.260.21.2020
Lote nº: 6
Denominación:

Dostawa 14 sztuk samochodów osobowych typu combi van o mocy silnika min. 110 KM

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 7
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Lider Konsorcjum: MM Cars Kościuszki Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Kościuszki 253
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 40-690
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Członek konsorcjum: MM Cars Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Lotnisko 81
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 40-271
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 141 463.42 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 102 887.71 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 0201-ILZ.260.21.2020
Lote nº: 7
Denominación:

Dostawa 3 sztuk samochodów osobowych typu mikrobus 9 osobowy o mocy silnika min. 140 KM

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Duda-Cars S.A.
Dirección postal: ul. Ptasia 4
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 60-319
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 373 983.74 PLN
Valor total del contrato/lote: 461 340.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 0201-ILZ.260.21.2020
Lote nº: 8
Denominación:

Dostawa 4 sztuk samochodów osobowych o napędzie hybrydowym typu sedan/liftback/hatchback/crossover/SUV

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Toyota Bielany Nowakowski Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Czekoladowa 10 Bielany Wrocławskie
Localidad: Kobierzyce
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 55-040
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 292 682.92 PLN
Valor total del contrato/lote: 292 053.64 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 0201-ILZ.260.21.2020
Lote nº: 9
Denominación:

Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego typu combi o mocy silnika min. 140 KM

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Terminy składania odwołań zgodne z terminami wynikającymi z obowiązującej ustawy w zakresie zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020