Suministros - 450102-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Nowa Sól: Material escolar

2020/S 187-450102

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Nowosolski
Dirección postal: ul. Moniuszki 3
Localidad: Nowa Sól
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 67-100
País: Polonia
Persona de contacto: Elżbieta Wasik
Correo electrónico: sekretariat@powiat-nowosolski.pl
Teléfono: +48 684586800
Fax: +48 684586831
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.powiat-nowosolski.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwoju kompetencji transgranicznych – wyposażenie pracowni

Número de referencia: IF.272.8.2020
II.1.2)Código CPV principal
39162110 Material escolar
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla poszczególnych części zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej wyposażenia pracowni stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

Zestawienie asortymentowo-ilościowe dotyczące poszczególnych części zawiera formularz cenowy stanowiący załączniki nr 2A / 1 do nr 2A / 6 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 799 359.01 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wyposażenie pracowni CNC

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39162110 Material escolar
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Główne miejsce i lokalizację realizacji dla poszczególnych części zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni – zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień (kod CPV): 31000000 – 6; 32000000 – 3; 38000000 – 5; 42000000 – 6; 391621110 – 9; 39162100 – 6.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla poszczególnych części zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej wyposażenia pracowni stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ;

2) zestawienie asortymentowo-ilościowe dotyczące poszczególnych części zawiera formularz cenowy stanowiący załączniki nr 2A / 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy po powiadomieniu o gotowości zamawiającego / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla pogranicza poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wyposażenie pracowni procesorów produkcyjnych

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39162110 Material escolar
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Główne miejsce i lokalizację realizacji dla poszczególnych części zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni – zał. nr 1 DO SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień (kod CPV): 31000000 – 6; 32000000 – 3; 38000000 – 5; 42000000 – 6; 391621110 – 9; 39162100 – 6.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla poszczególnych części zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej wyposażenia pracowni stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ;

2) zestawienie asortymentowo-ilościowe dotyczące poszczególnych części zawiera formularz cenowy stanowiący załączniki nr 2A / 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy po powiadomieniu o gotowości zamawiającego / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla pogranicza poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wyposażenie pracowni energetycznych (sieci energetyczne)

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39162110 Material escolar
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Główne miejsce i lokalizację realizacji dla poszczególnych części zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni – zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień (kod CPV): 31000000 – 6; 32000000 – 3; 38000000 – 5; 42000000 – 6; 391621110 – 9; 39162100 – 6.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla poszczególnych części zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej wyposażenia pracowni stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ;

2) zestawienie asortymentowo-ilościowe dotyczące poszczególnych części zawiera formularz cenowy stanowiący załączniki nr 2A / 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy po powiadomieniu o gotowości zamawiającego / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla pogranicza poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wyposażenie pracowni energetycznych (energetyka odnawialna)

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39162110 Material escolar
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Główne miejsce i lokalizację realizacji dla poszczególnych części zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni – zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień (kod CPV): 31000000 – 6; 32000000 – 3; 38000000 – 5; 42000000 – 6; 391621110 – 9; 39162100 – 6.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla poszczególnych części zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej wyposażenia pracowni stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ;

2) zestawienie asortymentowo-ilościowe dotyczące poszczególnych części zawiera formularz cenowy stanowiący załączniki nr 2A / 4 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy po powiadomieniu o gotowości zamawiającego / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla pogranicza poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wyposażenie pracowni miernictwa i materiałoznawstwa

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39162110 Material escolar
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Główne miejsce i lokalizację realizacji dla poszczególnych części zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni – zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień (kod CPV): 31000000 – 6; 32000000 – 3; 38000000 – 5; 42000000 – 6; 391621110 – 9; 39162100 – 6.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla poszczególnych części zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej wyposażenia pracowni stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ:

2) zestawienie asortymentowo-ilościowe dotyczące poszczególnych części zawiera formularz cenowy stanowiący załączniki nr 2A / 5 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy po powiadomieniu o gotowości zamawiającego / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla pogranicza poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wyposażenie przenośnych stoisk prezentacyjno-targowych

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39162110 Material escolar
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Główne miejsce i lokalizację realizacji dla poszczególnych części zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni – zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień (kod CPV): 31000000 – 6; 32000000 – 3; 38000000 – 5; 42000000 – 6; 391621110 – 9; 39162100 – 6.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla poszczególnych części zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej wyposażenia pracowni stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ;

2) zestawienie asortymentowo-ilościowe dotyczące poszczególnych części zawiera formularz cenowy stanowiący załączniki nr 2A / 6 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy po powiadomieniu o gotowości zamawiającego / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla pogranicza poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020.

II.2.14)Información adicional

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w części 6 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 134-328881
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Wyposażenie pracowni CNC

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Abplanalp sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Kostrzyńska 36
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-979
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 352 179.01 PLN
Valor total del contrato/lote: 432 652.50 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Wyposażenie pracowni procesorów produkcyjnych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Festo sp. z o.o.
Dirección postal: Janki k. Warszawy, ul. Mszczonowska 7
Localidad: Raszyn
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 05-090
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 200 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 244 105.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Wyposażenie pracowni energetycznych (sieci energetyczne)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Abplanalp sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Kostrzyńska 36
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-979
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 41 460.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 57 727.59 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Wyposażenie pracowni energetycznych (energetyka odnawialna)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Dumagram Elżbieta Duma
Dirección postal: ul. Z. Krasińskiego 110/4
Localidad: Gryfino
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 74-101
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 59 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 67 158.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Wyposażenie pracowni miernictwa i materiałoznawstwa

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Abplanalp sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Kostrzyńska 36
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-979
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 116 100.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 140 200.32 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 6
Denominación:

Wyposażenie przenośnych stoisk prezentacyjno-targowych

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Część 6

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w części 6 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

W ww. postępowaniu w wyznaczonym terminie do składania ofert, tj. do dnia 21 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 została złożona jedna oferta, w której zaproponowano cenę brutto: oferta nr 2 – 81 310,38 PLN. Cena tej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części 6 zamówienia kwotę brutto – 37 662,60 PLN. Po dokonaniu analizy finansowej zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć kwoty na realizację niniejszego zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp oraz zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ;

3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

13. Zamawiający informuje, że szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy Pzp, tj. art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gpv.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020