Suministros - 450144-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Piezas de recambio diversas

2020/S 187-450144

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: 4 Regionalna Baza Logistyczna
Dirección postal: ul. Pretficza 28
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-984
País: Polonia
Persona de contacto: Szymon Kułaga
Correo electrónico: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl
Teléfono: +48 261651080
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.4rblog.wp.mil.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: 4 Regionalna Baza Logistyczna
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa części zamiennych do sprzętu inżynieryjnego nr sprawy: TECH/132/U/2020

Número de referencia: TECH/132/U/2020
II.1.2)Código CPV principal
34913000 Piezas de recambio diversas
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa części zamiennych do sprzętu inżynieryjnego wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 404 717.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 1 – Części do uniwersalnej maszyny inżynieryjnej UMI 9.50

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34913000 Piezas de recambio diversas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

4 Regionalna Baza Logistyczna Skład Nowogród Bobrzański, 68-011 Nowogród Bobrzański

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa części zamiennych do sprzętu inżynieryjnego wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający informuje, że przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ określa podstawowy poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SIWZ, w kolumnie ‘Ilość (zamówienie opcjonalne)’. Zamawiający może skorzystać z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), wskazanych w Załączniku nr 1, jednak nie później niż w terminie 90 dni przed dniem 30 października 2020 r. pisemnie informując o tym Wykonawcę (dopuszcza się przesłanie pisma za pomocą faksu do Wykonawcy na numer wskazany w § 5 ust. 16 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ).

W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. O ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej, zamówienia opcjonalne realizowane są na zasadach przewidzianych dla zamówień gwarantowanych. Zamówienie opcjonalne Zamawiający może złożyć w ilości przedmiotu zamówienia mniejszej niż wskazana w ofercie stanowiącej Załącznik nr 1. Zamawiający może składać zamówienie opcjonalnie wielokrotnie zachowując zasady terminu jego składnia określone powyżej. Zamawiający składając zamówienie opcjonalnie wielokrotnie zachowuje sumaryczną ilość przedmiotu zamówienia określoną w ofercie stanowiącej Załącznik nr 1. Za zgodą Wykonawcy dopuszcza się złożenie zamówienia opcjonalnego po terminie wskazanym powyżej z zachowaniem terminu realizacji wskazanym w ust. 1 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 2 – Części do zespołów spalinowo-elektrycznych

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34913000 Piezas de recambio diversas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

4 Regionalna Baza Logistyczna Skład Nowogród Bobrzański, 68-011 Nowogród Bobrzański

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa części zamiennych do sprzętu inżynieryjnego wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający informuje, że przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ określa podstawowy poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SIWZ, w kolumnie ‘Ilość (zamówienie opcjonalne)’. Zamawiający może skorzystać z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), wskazanych w Załączniku nr 1, jednak nie później niż w terminie 90 dni przed dniem 30 października 2020r. pisemnie informując o tym Wykonawcę (dopuszcza się przesłanie pisma za pomocą faksu do Wykonawcy na numer wskazany w § 5 ust. 16 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ).

W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. O ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej, zamówienia opcjonalne realizowane są na zasadach przewidzianych dla zamówień gwarantowanych. Zamówienie opcjonalne Zamawiający może złożyć w ilości przedmiotu zamówienia mniejszej niż wskazana w ofercie stanowiącej Załącznik nr 1. Zamawiający może składać zamówienie opcjonalnie wielokrotnie zachowując zasady terminu jego składnia określone powyżej. Zamawiający składając zamówienie opcjonalnie wielokrotnie zachowuje sumaryczną ilość przedmiotu zamówienia określoną w ofercie stanowiącej Załącznik nr 1. Za zgodą Wykonawcy dopuszcza się złożenie zamówienia opcjonalnego po terminie wskazanym powyżej z zachowaniem terminu realizacji wskazanym w ust. 1 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 3 – części do koparki samochodowej hydraulicznej K-407C na podwoziu Star 266

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34913000 Piezas de recambio diversas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

4 Regionalna Baza Logistyczna Skład Nowogród Bobrzański, 68-011 Nowogród Bobrzański

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa części zamiennych do sprzętu inżynieryjnego wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający informuje, że przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ określa podstawowy poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SIWZ, w kolumnie ‘Ilość (zamówienie opcjonalne)’. Zamawiający może skorzystać z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), wskazanych w Załączniku nr 1, jednak nie później niż w terminie 90 dni przed dniem 30 października 2020r. pisemnie informując o tym Wykonawcę (dopuszcza się przesłanie pisma za pomocą faksu do Wykonawcy na numer wskazany w § 5 ust. 16 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ).

W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. O ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej, zamówienia opcjonalne realizowane są na zasadach przewidzianych dla zamówień gwarantowanych. Zamówienie opcjonalne Zamawiający może złożyć w ilości przedmiotu zamówienia mniejszej niż wskazana w ofercie stanowiącej Załącznik nr 1. Zamawiający może składać zamówienie opcjonalnie wielokrotnie zachowując zasady terminu jego składnia określone powyżej. Zamawiający składając zamówienie opcjonalnie wielokrotnie zachowuje sumaryczną ilość przedmiotu zamówienia określoną w ofercie stanowiącej Załącznik nr 1. Za zgodą Wykonawcy dopuszcza się złożenie zamówienia opcjonalnego po terminie wskazanym powyżej z zachowaniem terminu realizacji wskazanym w ust. 1 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 4 – Części do przyczepy 1-osiowej do agregatów prądotwórczych

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34913000 Piezas de recambio diversas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

4 Regionalna Baza Logistyczna Skład Nowogród Bobrzański, 68-011 Nowogród Bobrzański

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa części zamiennych do sprzętu inżynieryjnego wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający informuje, że przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ określa podstawowy poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SIWZ, w kolumnie ‘Ilość (zamówienie opcjonalne)’. Zamawiający może skorzystać z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), wskazanych w Załączniku nr 1, jednak nie później niż w terminie 90 dni przed dniem 30 października 2020 r. pisemnie informując o tym Wykonawcę (dopuszcza się przesłanie pisma za pomocą faksu do Wykonawcy na numer wskazany w § 5 ust. 16 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ).

W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. O ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej, zamówienia opcjonalne realizowane są na zasadach przewidzianych dla zamówień gwarantowanych. Zamówienie opcjonalne Zamawiający może złożyć w ilości przedmiotu zamówienia mniejszej niż wskazana w ofercie stanowiącej Załącznik nr 1. Zamawiający może składać zamówienie opcjonalnie wielokrotnie zachowując zasady terminu jego składnia określone powyżej. Zamawiający składając zamówienie opcjonalnie wielokrotnie zachowuje sumaryczną ilość przedmiotu zamówienia określoną w ofercie stanowiącej Załącznik nr 1. Za zgodą Wykonawcy dopuszcza się złożenie zamówienia opcjonalnego po terminie wskazanym powyżej z zachowaniem terminu realizacji wskazanym w ust. 1 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 104-250254
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: TECH/132/U/2020
Lote nº: 1
Denominación:

Część 1 – Części do uniwersalnej maszyny inżynieryjnej UMI 9.50

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Część 2 – Części do zespołów spalinowo-elektrycznych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Energomasz Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Mostowa 1
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 80-778
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 310 800.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 329 921.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Część 3 – części do koparki samochodowej hydraulicznej K-407C na podwoziu Star 266

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Energomasz Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Mostowa 1
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 80-778
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 58 945.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 62 750.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Część 4 – Części do przyczepy 1-osiowej do agregatów prądotwórczych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Transtech" Michał Helm Joanna Helm Spółka Jawna
Dirección postal: ul. Grunwaldzka 207–209
Localidad: Bydgoszcz
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 85-451
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 23 210.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 12 046.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

A) Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zw. dalej jako „JEDZ”.

B) Podstawy wykluczenia: art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust 5 pkt 1), pkt 5–8) ustawy Pzp.

C) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

— oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów wymienionych powyżej zawarte są w rozdziale 6 SIWZ.

E) W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ustawy Pzp.

F) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości odpowiednio:

1) dla części 1 – 9 100,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy sto 00/100 złotych),

2) dla części 2 – 6 200,00 PLN (słownie: sześć tysięcy dwieście 00/100 złotych),

3) dla części 3 – 1 100,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sto 00/100 złotych),

4) dla części 4 – 400,00 PLN (słownie: czterysta 00/100 złotych).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej z form wskazanych w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt 5–6, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020