Suministros - 450150-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Bratislava: Catéteres

2020/S 187-450150

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Número de identificación fiscal: 35971126
Dirección postal: Pod Krásnou hôrkou 1
Localidad: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 833 48
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Elena Lukáčová
Correo electrónico: elena.lukacova@nusch.sk
Teléfono: +421 232321829
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nusch.swk
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre a katétre pre sondovanie koronárnych artérií

Número de referencia: 30_2020_03
II.1.2)Código CPV principal
33141200 Catéteres
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre a katétre pre sondovanie koronárnych artérií. Podrobný opis predmetu zákazky vrátane vypracovaných špecifikácií je uvedený v časti B.2. súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 560 989.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na vodiace katétre pre perkutánnu koronárnu intervenciu

Lote nº: 01
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141200 Catéteres
33141240 Accesorios para catéter
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKO, nemocničná lekáreň

II.2.4)Descripción del contrato:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na vodiace katétre pre perkutánnu koronárnu intervenciu s dobrou kontrolou distálneho konca, poskytujúceho dobrú oporu dilatačnému systému a/alebo koronárnemu stentu počas zavádzania do koronárnej artérie s veľkosťou 5-7 F. Požadovaný vnútorný diameter u 6F vodiaceho katétre od 0,70 do 0,72. Súčasťou ponuky musia byť aj intrakoronárne vodiče a balonikové intrakoronárne katétre a balónikové katétre semi- a nonkompliantné.

Predpokladané množstvo:

Vodiace katétre 0,070 a 0,0723 000 ks

Intrakoronárne vodiče 350 ks

Katétre balónikové PTCA, aj vysokotlakaové štandardné 200 ks

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na katétre umožňujúce selektívne sondovanie koronárnych artérií

Lote nº: 02
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141200 Catéteres
33141240 Accesorios para catéter
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKO, nemocničná lekáreň

II.2.4)Descripción del contrato:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na katétre umožňujúce selektívne sondovanie koronárnych artérií a ich zobrazenie pomocou kontrastnej látky v širokej škále zakrivení vo veľkostiach 4F-7F. Súčasťou ponuky musia byť aj sety obsahujúce katétre pre ľavú a pravú selektívnu koronarografiu a katétre pre zobrazenie dutín srdca kontrastnou látkou typu pig-tail s rtg kontrastnými značkami. Ďalej sa požaduje inštrumentárium - zavádzače do cievneho systému rôzneho diametra, vodiče potrebné na zavedenie diagnostických katétrov do cievneho systému veľkosti 5-7 F.

Predpokladané množstvo:

Katétre pre selektívnu koronarografiu .14 500 ks

Katétre pre zobrazenie dutín srdca kontrastnou látkou typu pig-tail s rtg kontrastnými značkami 1 500 ks

Sety obsahujúce katétre pre ľavú a pravú selektívnu koronarografiu,ventrikulografiu,zavádzač a diagnostický vodič - 600 ks

Pošvičky 8 500 ks

Cievne vodiče 2 000 ks

Hydrofilné vodiče 0,035400 ks

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 066-156876
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Kúpna zmluva č. 94_2020
Lote nº: 01
Denominación:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre a katétre pre sondovanie koronárnych artérií

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Pharma Group, a.s.
Número de identificación fiscal: 31320911
Dirección postal: SNP 150
Localidad: Veľké Leváre
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 908 73
País: Eslovaquia
Correo electrónico: pharma@pharmagroup.sk
Teléfono: +421 252496741
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 337 240.50 EUR
Valor total del contrato/lote: 210 999.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Kúpna zmluva č. 95_25020
Lote nº: 02
Denominación:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre a katétre pre sondovanie koronárnych artérií

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 00
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Pharma Group, a.s.
Número de identificación fiscal: 31320911
Dirección postal: SNP 150
Localidad: Veľké Leváre
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 908 73
País: Eslovaquia
Correo electrónico: pharma@pharmagroup.sk
Teléfono: +421 25493757
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 666 666.68 EUR
Valor total del contrato/lote: 349 990.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Vzhľadom na podmienky účasti, kritéria na vyhodnotenie ponúk a špecifikáciu predmetu zákazky, toto verejné obstarávanie nie je ani zelené, ani obstarávanie inovácií a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020