Suministros - 450167-2020

25/09/2020    S187

Slovenija-Celje: Oprema za ceste

2020/S 187-450167

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Nacionalna identifikacijska številka: 5814251000
Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4
Kraj: Celje
Šifra NUTS: SI034 Savinjska
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Sektor za razpise
E-naslov: irena.pogacnik@dri.si
Telefon: +386 13068164
Telefaks: +386 13068206
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.dars.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Druga vrsta: Gospodarska družba
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Avtocestna infrastruktura

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj in detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku AC: Sklop 1 in Sklop 2

Referenčna številka dokumenta: 000047/2018
II.1.2)Glavna koda CPV
34920000 Oprema za ceste
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj in detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku AC: Sklop 1: Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj (CVP) na primorskem kraku AC; Sklop 2: Dobava in postavitev detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku AC.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 133 100.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj (CVP) na primorskem kraku AC

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
38127000 Vremenske postaje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI04 Zahodna Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj (CVP) na primorskem kraku AC

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Finančna pomoč Evropske skupnosti Instrument za povezovanje Evrope (IPE).

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Dobava in postavitev detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku AC

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
34923000 Oprema za nadzor in upravljanje cestnega prometa
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI04 Zahodna Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava in postavitev detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku AC

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Finančna pomoč Evropske skupnosti Instrument za povezovanje Evrope (IPE).

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2019/S 203-493610
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 000047/2018
Št. sklopa: 1
Naslov:

Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj (CVP) na primorskem kraku AC

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 000047/2018
Št. sklopa: 2
Naslov:

Dobava in postavitev detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku AC

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
06/08/2020
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Technix d.o.o., projektiranje in proizvodnja
Nacionalna identifikacijska številka: 5753155000
Poštni naslov: Bevkova ulica 40
Kraj: Kamnik
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1241
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 163 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 133 100.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4
Kraj: Celje
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22/09/2020