Supplies - 450172-2016

21/12/2016    S246    - - Supplies - Additional information - Open procedure 

Poland-Krakow: Electronic scales and accessories

2016/S 246-450172

Selvita S.A., ul. Bobrzyńskiego 14, For the attention of: Karina Pochłopień, Kraków 30-348, Poland. Telephone: +48 122974700. Fax: +48 122974701. E-mail: tenders@selvita.com

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 17.12.2016, 2016/S 244-446239)

RE:
CPV:38311000

Electronic scales and accessories

Instead of: 

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

NUTS

Read: 

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Selvita S.A., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

Kod NUTS: PL213.