Suministros - 450198-2020

25/09/2020    S187

Finlandia-Helsinki: Instrumentos quirúrgicos

2020/S 187-450198

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 159-387368)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Número de identificación fiscal: 1567535-0
Dirección postal: PL 441, HUS (Uutistie 5, FI-01770 Vantaa)
Localidad: Helsinki
Código NUTS: FI1 MANNER-SUOMI
Código postal: FI-00029
País: Finlandia
Persona de contacto: Kirsi Kujanpää
Correo electrónico: kirsi.kujanpaa@hus.fi
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.hus.fi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sähkökirurgiset instrumentit ja niihin sopivat laitteet tai generaattorit: Kudosfuusio

Número de referencia: HUS 221-2019
II.1.2)Código CPV principal
33169000 Instrumentos quirúrgicos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Hankinnan kohteena ovat kudosfuusioinstrumentit ja niihin liittyvät laitteet/generaattorit Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS-Kuntayhtymä) erikoissairaanhoitoon.

Tavoitteena on kilpailuttaa HUSin tarvitsemien tuotteiden hankinta avoimella menettelyllä alla mainittuihin osa-alueisiin jaoteltuina:

– Osa-alue 1: Bipolaaritekniikkaan perustuvat kertakäyttöiset kudosfuusioinstrumentit ja niihin sopivat laitteet/generaattorit

– Osa-alue 2: Bipolaaritekniikkaan perustuvat monikäyttöiset kudosfuusioinstrumentit

– Osa-alue 3: Ultraäänitekniikkaan perustuvat kudosfuusioinstrumentit

– Osa-alue 4: Ultraääni-bipolaari yhdistelmään perustuvat kudosfuusioinstrumentit ja laitteet.

Tarjoajalta edellytetään vahvaa markkinoiden tuntemusta alalta. HUS valitsee sopimuskumppaniksi enintään neljä (4) toimittajaa osa-alueissa 1 ja 3 ja yhden (1) toimittajan osa-alueissa 2 ja 4. Osa-alueisiin voidaan valita samoja toimittajia.

Osa-alueet ja niiden tarkempi sisältö on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 159-387368

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
En lugar de:
Fecha: 23/09/2020
Léase:
Fecha: 02/10/2020
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
En lugar de:
Fecha: 23/09/2020
Léase:
Fecha: 02/10/2020
VII.2)Otras informaciones adicionales:

2. korjaus

– Osa-alue 1 Hankinnan kriteerit kriteerit: Täsmennetty vaatimusta: Kohde 1 Endoskoppinen pihti-instrumentti, Instrumentin työskentelypituus on vähintään 35 cm ja enintään 39 cm.

Kohde 2 Pihti-instrumentti, Instrumentin työskentelypituus on vähintään 14 cm ja enintään 25 cm

Kohde 3 Dissekointi instrumentti, Instrumentin työskentelypituus vähintään 13 cm ja enintään 24 cm

– Osa-alue 3, Hankinnan kohteen kriteerit: Täsmennetty vaatimusta: Kohde 1 Endoskooppinen pihti instrumentti, Instrumentin työskentelypituus on vähintään 35 cm ja enintään 39 cm.

1. korjaus

– Osa-alue 1, Hankinnan kriteerit kriteerit: Muutettu kohteiden pituudet, kohde 1 Endoskoppinen pihti-instrumentti, Instrumentin työskentelypituus 35–39 cm ja kohde 2 Pihti-instrumentti, Instrumentin työskentelypituus 17–23 cm sekä muutettu toimitusajan laskentaan liittyvä viikonpäivä.

– Osa-alue 3, Hankinnan kohteen kriteerit: Muutettu toimitusajan laskentaan liittyvä viikonpäivä.

– Osa-alue 4, Hankinnan kohteen kriteerit: Muutettu toimitusajan laskentaan liittyvä viikonpäivä.

– Liite 3.2 Hinnat, osa-alue 2, poistettu painoarvo 10.

– Liite 3.4 Hinnat, osa-alue 4, lisätty taulukkoon rivejä, jolloin on mahdollisuus antaa hintavertailuun viiden instrumentin sijasta 10 instrumenttia.

– Liite 4.1. Täydentävä hinnasto, osa-alue 1: Lisätty taulukkoon toimitusaika -sarake ja poistettu välilehti Monikäyttöiset instrumentit.

– Liite 4.2. Täydentävä hinnasto, osa-alue 2: Lisätty taulukkoon toimitusaika -sarake.

– Liite 4.3. Täydentävä hinnasto, osa-alue 3: Lisätty taulukkoon toimitusaika -sarake.

– Liite 4.4. Täydentävä hinnasto, osa-alue 4: Lisätty taulukkoon toimitusaika -sarake.

– Liite 4.5. Ohje täydentävän hinnaston täyttämiseen: Lisätty ohjeistus toimitusajan antamiseen.

– Liite 5.1. Sopimusluonnos: Kohta III.4.2 Muutettu arvo, josta korvaus toimituksen viivästymisestä lasketaan, poistettu kohdasta IV.2.3 kulutustarvikkeet, käyttäjän vaihdettavissa olevat osat ja varaosat sekä muutettu vapaaehtoiseen optioon liittyvää kohtaa IV.7.4.

– Liite 5.3. Sopimusluonnos: Muutettu vapaaehtoiseen optioon (lisäarvopalvelut) liittyvää kohtaa 17.3.

– Liite 5.4. Sopimusluonnos: Poistettu kohdasta IV.2.3 kulutustarvikkeet, käyttäjän vaihdettavissa olevat osat ja varaosat sekä muutettu vapaaehtoiseen optioon (lisäarvopalvelut) liittyvää kohtaa IV.7.4.