Suministros - 450208-2020

25/09/2020    S187

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések

2020/S 187-450208

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 162-392291)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek utca 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Telefon: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozut.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Út- és növényzetápolás gépeinek beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000761572020
II.1.2)Fő CPV-kód
34921000 Útkarbantartási berendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Út- és növényzetápolás gépeinek beszerzése adásvételi szerződés keretében

1. rész: 19 db Robbanómotoros bontókalapács beszerzése

2. rész: 19 db Robbanómotoros aszfaltvágógép beszerzése

3. rész: 16 db Robbanómotoros "döntő" láncfűrész beszerzése

4. rész: 48 db Akkumulátoros láncfűrész beszerzése

5. rész: 19 db Elektromos bontókalapács beszerzése

6. rész: 10 db Kézivezetésű aszfalttömörítő henger beszerzése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/09/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 162-392291

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 24/09/2020
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 05/10/2020
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 24/09/2020
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 05/10/2020
Helyi idő: 14:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a korrigendummal az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján módosítja, tekintettel arra, hogy a műszaki leírás módosult.