Suministros - 450215-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Zielona Góra: Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software

2020/S 187-450215

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 127-309895)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 970773231
Dirección postal: ul. Zyty 26
Localidad: Zielona Góra
Código NUTS: PL432 Zielonogórski
Código postal: 65-046
País: Polonia
Persona de contacto: Aleksandra Nawrocka
Correo electrónico: tz1@szpital.zgora.pl
Teléfono: +48 683296609
Fax: +48 683255808
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.szpital.zgo.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup pierwszego wyposażenia – sprzęt komputerowy w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Número de referencia: TZ.372.34.2020
II.1.2)Código CPV principal
30000000 Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie podzielone zostało na 6 części (zadań).

Zadanie nr 1

Zestaw komputerowy z monitorem (fabrycznie nowy) – 194 szt.

Zestaw komputerowy z monitorem i czytnikiem kodów 2 D (fabrycznie nowy) – 33 szt.

Zadanie nr 2

Urządzenie wielofunkcyjne A4 monochromatyczne – 118 szt.

Drukarka opasek – 1 szt.

Zadanie nr 3

Urządzenie monochromatyczne – 1 szt.

Zadanie nr 4

Laptop (fabrycznie nowy) – 1 szt.

Laptop (fabrycznie nowy) z oprogramowaniem 11 szt.

Zadanie nr 5

Komputer medyczny panelowy (fabrycznie nowy) – 6 szt.

Zadanie 6

Projektor multimedialny – 5 szt.

Ekran – 5 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr od 2–7 do SIWZ – Formularze cenowo-techniczne dla odpowiednich zadań/części zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 127-309895

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 21/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 12/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 21/09/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 12/10/2020
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: