Suministros - 450218-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Gdansk: Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos

2020/S 187-450218

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 165-400291)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dirección postal: ul. Dębinki 7
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 80-952
País: Polonia
Persona de contacto: Marta Łapińska
Correo electrónico: malapinska@uck.gda.pl
Teléfono: +48 583492238
Fax: +48 583492074
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.uck.pl
Dirección del perfil de comprador: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby szpitala dla UCK

Número de referencia: 162/PN/2020
II.1.2)Código CPV principal
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby szpitala dla UCK w asortymencie, szacunkowej ilości w terminach oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.

2. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby szpitala będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Maksymalny termin dostawy wynosi 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

3. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt.

4. Wymieniony w pkt 1 asortyment musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 3 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w pkt 1 asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz w wydanych na podstawie tejże ustawy aktach wykonawczych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 165-400291

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 12/10/2020
Hora local: 09:30
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 12/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: