Suministros - 450219-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Lublin: Equipamiento médico

2020/S 187-450219

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 162-392397)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dirección postal: al. Kraśnicka 100
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 20-718
País: Polonia
Persona de contacto: mgr Monika Waligórska – Budyta, mgr Grzegorz Zinkiewicz
Correo electrónico: zamowienia@szpital.lublin.pl
Teléfono: +48 815374655 / 815374624
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.szpital.lublin.pl
Dirección del perfil de comprador: https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego z możliwością składania ofert częściowych dla potrzeb Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej;Ginekologii,Neonatologii i Wojewódzkiej Przychodni Specjal...

Número de referencia: WSS SP ZOZ DZP 382/45/2020
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego (Łóżka rehabilitacyjne, łóżka elektryczne, wieszak na kroplówki, szafki przyłóżkowe, stolik opatrunkowy, stolik operacyjny, kardiomonitory, pompy infuzyjne ze statywem, aparaty endoskopowe, lithoclast, respirator, osprzęt do elektrokoagulacji) z możliwością składania ofert częściowych dla potrzeb Oddziału: Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego; Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć z Oddziałem Neonatologii; Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5.1 – 5.12 do SIWZ – Parametry techniczne oraz szczegółowe warunki gwarancji i zapisy dotyczące serwisu gwarancyjnego zawarte są w załączniku nr 7 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 162-392397

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Léase:
Fecha: 02/10/2020
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Léase:
Fecha: 02/10/2020
VII.2)Otras informaciones adicionales: