Suministros - 450220-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Świętochłowice: Productos farmacéuticos

2020/S 187-450220

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 165-400288)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Chorzowska 38
Localidad: Świętochłowice
Código NUTS: PL22 Śląskie
Código postal: 41-605
País: Polonia
Persona de contacto: Jacek Drażyk
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@zoz.net.pl
Teléfono: +48 326219545
Fax: +48 322453440
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.zoz.net.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy produktów farmaceutycznych

Número de referencia: 22/ZA/2020
II.1.2)Código CPV principal
33600000 Productos farmacéuticos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów farmaceutycznych.

Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („Formularz cenowy”).

Zamówienie podzielone jest na 70 pakietów (części) wymienionych w załączniku nr 1.1. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub dowolnej liczby wybranych pakietów, natomiast w ramach danego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona.

Podane w formularzach cenowych ilości dotyczą terminu realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (na taki okres zostanie zawarta umowa) lub do wyczerpania wartości umowy w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze. Ilości te mają charakter orientacyjny i mogą się zmieniać w zależności od potrzeb szpitala.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 165-400288

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa:
En lugar de:

Dostawy produktów farmaceutycznych Numer referencyjny: 18/ZA/2020

Léase:

Dostawy produktów farmaceutycznych Numer referencyjny: 22/ZA/2020

VII.2)Otras informaciones adicionales: