Suministros - 450222-2020

25/09/2020    S187

Finlandia-Lapinjärvi: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

2020/S 187-450222

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 179-431519)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Lapinjärven kunta
Número de identificación fiscal: 0203135-3
Dirección postal: Lapinjärventie 20 A
Localidad: Lapinjärvi
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Código postal: FI-07800
País: Finlandia
Persona de contacto: Aki Kantele
Correo electrónico: aki.kantele@lapinjarvi.fi
Teléfono: +358 19510860
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.lapinjarvi.fi/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Päiväkoti Peikkolaakson lounasruoka (lämpimänä toimitettava), Lapinjärvi

II.1.2)Código CPV principal
15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Tarjouspyyntö Päiväkoti Peikkolaakson lounasruuasta toimitettuna, Lapinjärvi

Yleistä

Päiväkoti Peikkolaakso on Lapinjärven kirkonkylässä toimiva päiväkoti. Lounastava lapsimäärä päiväkodissa on n. 70–80 lasta. Toimittajan tulee olla valmis myös pienempään tai suurempaan toimitusmäärään. Tilaaja maksaa tilatuista ruokamääristä, ei tarjouspyynnön määristä. Päiväkodin lounas toimitetaan tällä hetkellä vanhainkodin keittiöltä, mutta vanhainkoti suljetaan noin vuodenvaihteessa tai viimeistään vuoden 2021 alkupuolella eikä päiväkodin lounasruokaa pystytä tuon jälkeen enää valmistamaan kunnan tiloissa. Ruuan toimitusvalmius tulee olla 1.1.2021 alkaen, tarkempi aloitusajankohta tarkentuu syksyn 2020 aikana.

Tarjousta pyydetään lämpimänä paikan päälle toimitetuista aterioista. Aterioiden tulee sisältää: pääruoka, energialisäke ja lisuke. Tarkemmat kuvaukset kohdassa Ruuan sisältövaatimukset.

Tarjouspyynnön liitteenä on ruokalista. Tarjouksen tulee sisältää kuljetus perille Peikkolaakson päiväkodin jakelukeittiöön asianmukaisesti pakattuna. Tarjoaja voi jättää myös vaihtoehtotarjouksen, jossa kunta järjestää ruuan kuljetuksen omissa lämpölaatikoissa kohteelle, jolloin kuljetusmatka saa olla maksimissaan 50 kilometriä per suunta.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 179-431519

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4)
Localización del texto que se va a modificar: Lyhyt kuvaus
En lugar de:

Tarjouspyyntö Päiväkoti Peikkolaakson lounasruuasta toimitettuna, Lapinjärvi

Yleistä

Päiväkoti Peikkolaakso on Lapinjärven kirkonkylässä toimiva päiväkoti. Lounastava lapsimäärä päiväkodissa on n. 70–80 lasta. Toimittajan tulee olla valmis myös pienempään tai suurempaan toimitusmäärään. Tilaaja maksaa tilatuista ruokamääristä, ei tarjouspyynnön määristä. Päiväkodin lounas toimitetaan tällä hetkellä vanhainkodin keittiöltä, mutta vanhainkoti suljetaan noin vuodenvaihteessa tai viimeistään vuoden 2021 alkupuolella eikä päiväkodin lounasruokaa pystytä tuon jälkeen enää valmistamaan kunnan tiloissa. Ruuan toimitusvalmius tulee olla 1.1.2021 alkaen, tarkempi aloitusajankohta tarkentuu syksyn 2020 aikana.

Tarjousta pyydetään lämpimänä paikan päälle toimitetuista aterioista. Aterioiden tulee sisältää: pääruoka, energialisäke ja lisuke. Tarkemmat kuvaukset kohdassa Ruuan sisältövaatimukset.

Tarjouspyynnön liitteenä on ruokalista. Tarjouksen tulee sisältää kuljetus perille Peikkolaakson päiväkodin jakelukeittiöön asianmukaisesti pakattuna.

Léase:

Tarjouspyyntö Päiväkoti Peikkolaakson lounasruuasta toimitettuna, Lapinjärvi

Yleistä

Päiväkoti Peikkolaakso on Lapinjärven kirkonkylässä toimiva päiväkoti. Lounastava lapsimäärä päiväkodissa on n. 70–80 lasta. Toimittajan tulee olla valmis myös pienempään tai suurempaan toimitusmäärään. Tilaaja maksaa tilatuista ruokamääristä, ei tarjouspyynnön määristä. Päiväkodin lounas toimitetaan tällä hetkellä vanhainkodin keittiöltä, mutta vanhainkoti suljetaan noin vuodenvaihteessa tai viimeistään vuoden 2021 alkupuolella eikä päiväkodin lounasruokaa pystytä tuon jälkeen enää valmistamaan kunnan tiloissa. Ruuan toimitusvalmius tulee olla 1.1.2021 alkaen, tarkempi aloitusajankohta tarkentuu syksyn 2020 aikana.

Tarjousta pyydetään lämpimänä paikan päälle toimitetuista aterioista. Aterioiden tulee sisältää: pääruoka, energialisäke ja lisuke. Tarkemmat kuvaukset kohdassa Ruuan sisältövaatimukset.

Tarjouspyynnön liitteenä on ruokalista. Tarjouksen tulee sisältää kuljetus perille Peikkolaakson päiväkodin jakelukeittiöön asianmukaisesti pakattuna. Tarjoaja voi jättää myös vaihtoehtotarjouksen, jossa kunta järjestää ruuan kuljetuksen omissa lämpölaatikoissa kohteelle, jolloin kuljetusmatka saa olla maksimissaan 50 kilometriä per suunta.

Número de apartado: II.2.4)
Localización del texto que se va a modificar: Kuvaus hankinnasta
En lugar de:

Tarjouspyyntö Päiväkoti Peikkolaakson lounasruuasta toimitettuna, Lapinjärvi

Yleistä

Päiväkoti Peikkolaakso on Lapinjärven kirkonkylässä toimiva päiväkoti. Lounastava lapsimäärä päiväkodissa on n. 70–80 lasta. Toimittajan tulee olla valmis myös pienempään tai suurempaan toimitusmäärään. Tilaaja maksaa tilatuista ruokamääristä, ei tarjouspyynnön määristä. Päiväkodin lounas toimitetaan tällä hetkellä vanhainkodin keittiöltä, mutta vanhainkoti suljetaan noin vuodenvaihteessa tai viimeistään vuoden 2021 alkupuolella eikä päiväkodin lounasruokaa pystytä tuon jälkeen enää valmistamaan kunnan tiloissa. Ruuan toimitusvalmius tulee olla 1.1.2021 alkaen, tarkempi aloitusajankohta tarkentuu syksyn 2020 aikana.

Tarjousta pyydetään lämpimänä paikan päälle toimitetuista aterioista. Aterioiden tulee sisältää: pääruoka, energialisäke ja lisuke. Tarkemmat kuvaukset kohdassa Ruuan sisältövaatimukset.

Tarjouspyynnön liitteenä on ruokalista. Tarjouksen tulee sisältää kuljetus perille Peikkolaakson päiväkodin jakelukeittiöön asianmukaisesti pakattuna.

Hankintamenettely: Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon.

Sopimuskausi: Sopimuskausi alkaa vuoden 2021 alkupuolella, kun nykyinen vanhainkodin keittiö poistuu käytöstä. Sopimuskausi on 24 kuukautta (2 vuotta) + 12 kk optio (1 vuosi).

Laatuvaatimukset:

Toimitettavien aterioiden tulee olla THL:n varhaiskasvatuksen ruokasuositusten mukaiset ja monipuoliset. Käytettävän lihan tulee olla suomalaista. Myös muissa tuotteista tulee pyrkiä kotimaisuuteen.

Ruuan tulee päiväkodille tuotaessa olla vähintään 70 °C ja kylminä toimitettavien lisukkeiden (salaatit yms.) enintään 6 °C. Kuljetuslämpötilojen ja -olosuhteiden osalta tulee noudattaa elintarvikehuoneistoasetusta (1367/2011) sekä Eviran ohjeita (kuten Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta vuodelta 2018 ja muut vastaavat ohjeet).

Léase:

Tarjouspyyntö Päiväkoti Peikkolaakson lounasruuasta toimitettuna, Lapinjärvi

Yleistä

Päiväkoti Peikkolaakso on Lapinjärven kirkonkylässä toimiva päiväkoti. Lounastava lapsimäärä päiväkodissa on n. 70–80 lasta. Toimittajan tulee olla valmis myös pienempään tai suurempaan toimitusmäärään. Tilaaja maksaa tilatuista ruokamääristä, ei tarjouspyynnön määristä. Päiväkodin lounas toimitetaan tällä hetkellä vanhainkodin keittiöltä, mutta vanhainkoti suljetaan noin vuodenvaihteessa tai viimeistään vuoden 2021 alkupuolella eikä päiväkodin lounasruokaa pystytä tuon jälkeen enää valmistamaan kunnan tiloissa. Ruuan toimitusvalmius tulee olla 1.1.2021 alkaen, tarkempi aloitusajankohta tarkentuu syksyn 2020 aikana.

Tarjousta pyydetään lämpimänä paikan päälle toimitetuista aterioista. Aterioiden tulee sisältää: pääruoka, energialisäke ja lisuke. Tarkemmat kuvaukset kohdassa Ruuan sisältövaatimukset.

Tarjouspyynnön liitteenä on ruokalista. Vertailukokonaishinta tarjouksen tulee sisältää kuljetus perille Peikkolaakson päiväkodin jakelukeittiöön asianmukaisesti pakattuna. Vaihtoehtotarjous ei sisällä kuljetusta Peikkolaakson päiväkodin jakelukeittiöön, sisältää asianmukaisen pakkauksen kunnan lämpölaatikoihin.

Hankintamenettely: Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon.

Sopimuskausi: Sopimuskausi alkaa vuoden 2021 alkupuolella, kun nykyinen vanhainkodin keittiö poistuu käytöstä. Sopimuskausi on 24 kuukautta (2 vuotta) + 12 kk optio (1 vuosi).

Laatuvaatimukset:

Toimitettavien aterioiden tulee olla THL:n varhaiskasvatuksen ruokasuositusten mukaiset ja monipuoliset. Käytettävän lihan tulee olla suomalaista. Myös muissa tuotteista tulee pyrkiä kotimaisuuteen.

Ruuan tulee päiväkodille tuotaessa olla vähintään 70 °C ja kylminä toimitettavien lisukkeiden (salaatit yms.) enintään 6 °C. Kuljetuslämpötilojen ja -olosuhteiden osalta tulee noudattaa elintarvikehuoneistoasetusta (1367/2011) sekä Eviran ohjeita (kuten Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta vuodelta 2018 ja muut vastaavat ohjeet).

Número de apartado: II.2.10)
Localización del texto que se va a modificar: Eri vaihtoehdot hyväksytään
En lugar de:

Ei

Léase:

Kyllä

Número de apartado: II.2.14)
Localización del texto que se va a modificar: Lisätiedot
En lugar de:
Léase:

Tarjooja voi tarjota vertailukokonaishinnalla, johon sisältyy kohteelle kuljetukset sekä vaihtoehtotarjouksen, johon kunta järjestää kuljetuksen omiin lämpölaatikkoihin tai vain toisen tarjousvaihtoehdon.

Kunta valitsee eri tarjousvaihtoehdoista kunnalle kokonaisedullisemman vaihtoehdon.

VII.2)Otras informaciones adicionales: