Suministros - 450229-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Poznań: Productos farmacéuticos

2020/S 187-450229

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 153-374238)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Número de identificación fiscal: 000292209
Dirección postal: Juraszów 7/19
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 60-479
País: Polonia
Correo electrónico: zaopatrzenie@lutycka.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.lutycka.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa środków p/zakrzepowych, substancji do receptury, witamin dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Número de referencia: SZW/DZP/47/2020
II.1.2)Código CPV principal
33600000 Productos farmacéuticos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa środków p/zakrzepowych, substancji do receptury, witamin dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Sukcesywna dostawa asortymentu objętego pakietami od nr 1 do 50 szczegółowe opisy zostały zawarte w odpowiednich zakładkach/ tabelach załącznika nr 2 do SIWZ formularzu cenowym na warunkach określonych we wzorze umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 153-374238

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 22/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 02/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 20/11/2020
Hora local: 23:59
Léase:
Fecha: 30/11/2020
Hora local: 23:59
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 22/09/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 02/10/2020
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Termin związania ofertą – 60 dni od dnia składania i otwarcia ofert.