Suministros - 450243-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servidores

2020/S 187-450243

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 159-387554)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dirección postal: ul. Pańska 81/83
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-834
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Czapla
Correo electrónico: pzp@parp.gov.pl
Teléfono: +48 224328638
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.parp.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.parp.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa serwerów, macierzy, biblioteki taśmowej

Número de referencia: p/225/107/BI/2020
II.1.2)Código CPV principal
48820000 Servidores
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

— część 1:

a) dostawa serwera typu rack z oprogramowaniem wraz z gwarancją i wsparciem technicznym – 2 szt.;

b) dostawa biblioteki taśmowej LTO 8 wraz z gwarancją i wsparciem technicznym – 1 szt.,

— część 2: dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu serwerowego wraz z gwarancją i wsparciem technicznym:

a) macierzy dyskowej – 1 szt.;

b) prawo opcji: półka dyskowa współpracująca z dostarczoną macierzą dyskową – 2 szt.,

— część 3: dostawa taśm LTO 8:

a) wielokrotnego zapisu – 30 szt.;

b) czyszczących – 3 szt.

Prawo opcji: wielokrotnego zapisu – 20 szt.

2. Opis przedmiotu zamówienia został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 159-387554

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 22/09/2020
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 12:30
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 22/09/2020
Hora local: 12:30
Léase:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 13:00
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 20/11/2020
Léase:
Fecha: 26/11/2020
VII.2)Otras informaciones adicionales: