Suministros - 450244-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Łódź: Equipamiento médico

2020/S 187-450244

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 162-392396)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
Número de identificación fiscal: Pl
Dirección postal: ul. Żeromskiego 113
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 90-549
País: Polonia
Persona de contacto: Beata Jaworska
Correo electrónico: b.jaworska@skwam.lodz.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://uskwam.umed.lodz.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na pakiety dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

Número de referencia: 146/PN/ZP/D/2020
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na pakiety dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi (zwanego dalej towarem lub sprzętem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i spełniającego parametry graniczne sprecyzowane w załączniku „Parametry techniczne” (załącznik 1a do „Formularza oferty”), a także zgodnie z załącznikiem „Warunki gwarancji i serwisu” (załącznik 1b do „Formularza oferty”) – zamówienie podzielone na 13 pakietów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ („Formularz asortymentowo-cenowy”) i w załączniku nr 1a do SIWZ („Parametry techniczne”).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w przypadku niepozyskania zewnętrznych środków dofinansowania.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 162-392396

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 08:30
Léase:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 08:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 09:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: