Suministros - 450246-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Automóviles de policía

2020/S 187-450246

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 126-307877)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
Dirección postal: ul. Świętokrzyska 12
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-916
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Jurczak, Joanna Staszczyk – Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
Correo electrónico: wzp@mf.gov.pl
Teléfono: +48 226945400
Fax: +48 226945268
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.gov.pl/finanse
Dirección del perfil de comprador: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa pojazdów mobilnych jednostek kontrolnych oraz mobilnych punktów kontrolnych wraz ze świadczeniem usług w zakresie ich utrzymania, serwisu, napraw bieżących i mycia

Número de referencia: BDG.ZPB.230.36.2020
II.1.2)Código CPV principal
34114200 Automóviles de policía
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Niniejsze zamówienie realizowane jest celem zapewnienia mobilnej kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej w ramach systemu poboru opłaty elektronicznej KAS, poprzez dostarczenie pojazdów oraz wyposażenia biurowego i dodatkowego, a także specjalistycznych urządzeń i systemów kontrolnych w nich zainstalowanych.

Zamówienie obejmuje:

1. część I zamówienia – dostawę mobilnych jednostek kontrolnych;

2. część II zamówienia – dostawę mobilnych punktów kontrolnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części I stanowi załącznik nr 1 do OPZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części II stanowi załącznik nr 2 do OPZ.

Szczegółowe informacje zawarte w SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 126-307877

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia:
En lugar de:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w pełni wyposażonych i funkcjonalnych pojazdów partiami, w następujących terminach:

a) dla części I zamówienia:

— 10 sztuk – do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy,

— 20 sztuk – do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,

— 30 sztuk – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy,

— 10 sztuk – do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Léase:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w pełni wyposażonych i funkcjonalnych pojazdów partiami, w następujących terminach:

a) dla części I zamówienia:

— 10 sztuk – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,

— 20 sztuk – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy,

— 30 sztuk – do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy,

— 10 sztuk – do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

VII.2)Otras informaciones adicionales: