Suministros - 450248-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Łódź: Guantes desechables

2020/S 187-450248

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 177-425320)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Dirección postal: ul. Wólczańska 191/195
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 90-531
País: Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych, ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź
Correo electrónico: zampub@pirogow.pl
Teléfono: +48 426371322
Fax: +48 426371322
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Dostawy rękawic jednorazowego użytku z podziałem na 6 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi” – ZP/39/2020

Número de referencia: ZP/39/2020
II.1.2)Código CPV principal
18424300 Guantes desechables
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

3.2.. Przedmiotem zamówienia są dostawy rękawic jednorazowego użytku z podziałem na 6 pakietów wyszczególnionych w poniższej tabeli:

Pakiet nr; Opis przedmiotu zamówienia:

1. rękawice nitrylowe, niesterylne;

2. rękawice nitrylowe, niesterylne;

3. rękawice do przygotowywania i podawania cytostatyków;

4. rękawice lateksowe, niesterylne;

5. rękawice nitrylowe, niesterylne do procedur wysokiego ryzyka;

6. rękawice foliowe, niesterylne.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załączniki od nr 1 do 6 do SIWZ, zwane również – w dalszej części SIWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet ...” ZP/39/2020.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 177-425320

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Lote nº: 1–6
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 02/10/2020
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Lote nº: 1–6
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 02/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: