Suministros - 450252-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Łódź: Productos farmacéuticos

2020/S 187-450252

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 172-413925)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
Dirección postal: ul. Pabianicka 62
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 93-513
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Ornoch
Correo electrónico: przetargi@kopernik.lodz.pl
Teléfono: +48 426895819
Fax: +48 426895409
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.kopernik.lodz.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

EZ.28.84.2020 Postęp. o udz. zam. publi. prowadzonego w trybie przetargu nieogr. o wartości powyżej 10 000 000 EUR na dostawę produktów farmaceutycznych dla WWCOiT

Número de referencia: EZ.28.84.2020
II.1.2)Código CPV principal
33600000 Productos farmacéuticos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros

Apartado VI: Información complementaria

VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 172-413925

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 12
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Tocilizumabum roztwór do wstrzykiwań 162 mg 4 amp.-strzyk. z możliwością zamiany na wstrzykiwacze opak. 60.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 – formularz cenowy.

Léase:

1. Tocilizumabum roztwór do wstrzykiwań 162 mg 4 amp.-strzyk. opak. 60.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 – formularz cenowy

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 14/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 14/10/2020
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 04/01/2021
Léase:
Fecha: 11/01/2021
VII.2)Otras informaciones adicionales: