Suministros - 450258-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Łódź: Artículos de papel para uso sanitario e higiénico

2020/S 187-450258

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 142-348959)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dirección postal: Pomorska 251
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 92-213
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Dominczyk
Correo electrónico: zam.publ@csk.umed.pl
Teléfono: +48 426757489
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.csk.umed.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.csk.umed.pl/przetargi/profil-nabywcy/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa materiałów higienicznych dla pacjentów i personelu Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Número de referencia: ZP/39/2020
II.1.2)Código CPV principal
33770000 Artículos de papel para uso sanitario e higiénico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów higienicznych dla pacjentów i personelu.

1.1. Zamawiający podzielił zamówienie na poszczególne części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (art. 2 pkt 6, art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp): pakiety nr 1 – nr 44.

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy – Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

33772000-2 jednorazowe wyroby papierowe,

33770000-8 artykuły higieniczne z papieru,

33700000-7 produkty do pielęgnacji ciała,

18830000-6 obuwie ochronne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 142-348959

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 08:00
Léase:
Fecha: 15/10/2020
Hora local: 08:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 15/10/2020
Hora local: 09:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: