Suministros - 450275-2020

25/09/2020    S187

România-Iași: Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)

2020/S 187-450275

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 161-391320)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași
Număr naţional de înregistrare: 4541840
Adresă: Str. Mihail Sadoveanu nr. 3
Localitate: Iași
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700490
Țară: România
Persoană de contact: Iulia Onică
E-mail: aproviz@uaiasi.ro
Telefon: +40 232407575
Fax: +40 232407575
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.uaiasi.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lot nr. 1.1 (din BSL 2) – Echipamente independente pentru cercetare (18 tipuri – 31 buc.); număr de referință: 4541840_2020_PAAPD1126712/1; lot nr. 1.2 (din BSL 2) – echipamente independente pentru cercetare (2 tipuri – 2 buc.); număr de referință: 4541840_2020_PAAPD 1126712/2; lot nr. 1.3 (din BSL 2) – Echipamente independente pentru cercetare (1 tip – 1 buc.); număr de refer [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: Lot1.1:4541840_2020PAAPD1126712/1;L1.2:1126712/2;L1.3:1126712/3;L2:1126531; L3:1126558;LOT4:1126693
II.1.2)Cod CPV principal
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Echipamente cuprinse in Programul anual de achiziții publice 2019, aferent proiectului: „Centrul regional de cercetari avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranță alimentară – Rovetemerg”, pentru dotarea laboratoarelor componente ale Platformelor BSL 3 și BSL 2, inclusiv operatiuni de montare/instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa a V-a (sase loturi).

Cod CPV principal: 38000000-5 Echipamente de laborator, optice si de precizie.

Procedura a fost organizată pe sase loturi, astfel:

— lot 1.1 (din BSL 2) – echipamente independente pentru cercetare (18 tipuri – 31 buc.) (pozițiile: 3, 5, 12, 15, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 52, 55, 57, 63, 67, 69, 70 din CF/BSL2) inclusiv operatiuni de montare/instalare, punere în funcțiune, testare, mentenantă, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa V.1.

Cod CPV principal: 38970000-5 Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific.

Valoare estimata 2 400 000,09 RON, fară TVA.

— lot nr. 1.2 (din BSL 2) – echipamente independente pentru cercetare (2 tipuri – 2 buc.)(pozițiile 58 și 60 din CF/BSL2), inclusiv operatiuni de montare/instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa V.2.

Cod CPV principal: 38900000-4 Diverse instrumente de evaluare şi de testare.

Valoare estimată: 557 520,24 RON, fară TVA.

— lot nr. 1.3 (din BSL 2) – echipamente independente pentru cercetare (1 tip – 1 buc.)(poziția 56 din CF/ BSL2), inclusiv operatiuni de montare/instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa V.3.

Cod CPV principal: 38513100-5 Microscop inversat.

Valoare estimată: 2 141 866,11 RON, fară TVA.

— lot nr. 2 (din BSL 3) – echipamente independente pentru cercetare (19 tipuri – 56 buc.)(pozițiile nr. 1, 14, 20, 21, 23, 27, 32, 33, 41, 42, 43, 45, 47, 54, 55, 56, 60, 61, 62 din CF/BSL3), inclusiv operatiuni de montare/instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa V.4.

Cod CPV principal: 39711100-0 Frigidere si congelatoare.

Valoare estimată: 2 766 176,03 RON, fară TVA.

— Lot nr. 3 (din BSL 2) – echipamente independente pentru cercetare (14 tipuri – 46 buc.)(pozițiile nr. 1, 2, 6, 16, 21, 22, 27, 33, 42, 43, 44, 45, 51, 71 din CF/BSL2), inclusiv operatiuni de montare/instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa V.5.

Cod CPV principal: 33191110-9 Autoclave.

Valoare estimată: 541 223,76 RON, fară TVA.

— Lot nr. 4 (din BSL 2) – echipamente independente pentru cercetare (9 tipuri – 10 buc.)(pozițiile nr. 4, 14, 24, 36, 37, 38, 39, 64, 65 din CF/BSL 2) inclusiv operatiuni de montare/instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa V.6.

Cod CPV principal: 38510000-3 Microscoape.

Valoare estimată: 974 592,68 RON, fară TVA.

Cod CPV secundare: conf. tabelelor pe loturi + 51430000-5 Servicii de instalare de echipament de laborator, 80530000-8 Servicii de formare profesională (instruire personal).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/09/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 161-391320

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Lot nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 05/10/2020
A se citi:
Data: 12/10/2020
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Lot nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 05/10/2020
A se citi:
Data: 12/10/2020
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Lot nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 05/01/2021
A se citi:
Data: 12/01/2021
VII.2)Alte informații suplimentare: