Suministros - 450276-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Craiova: Autobuses eléctricos

2020/S 187-450276

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 149-364584)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Municipiul Craiova
Número de identificación fiscal: 4417214
Dirección postal: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7
Localidad: Craiova
Código NUTS: RO411 Dolj
Código postal: 200585
País: Rumania
Persona de contacto: Serviciul licitații
Correo electrónico: achizitii@primariacraiova.ro
Teléfono: +40 251415907
Fax: +40 251411561
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.primariacraiova.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Furnizarea autobuzelor şi staţiilor de încărcare – proiect „Înnoirea parcului de vehicule de transport public urban – achiziţia de autobuze noi – faza 1 (30 buc.)”

Número de referencia: 4417214-2020-1
II.1.2)Código CPV principal
34144910 Autobuses eléctricos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Prin HCL nr. 86/28.2.2019 a fost aprobat studiul de oportunitate privind innoirea parcului de vehicule de transport public urban pentru municipiul Craiova.

Contractul de achizitie publica de furnizare a autobuzelor şi staţiilor de încărcare vizeaza achizitionarea a 30 bucăţi autobuze noi cu sistem de propulsie electric cu lungimea de cca 12 m (solo), 30 staţii de încărcare lentă şi sapte staţii de încărcare rapidă, pentru care autoritatea contractanta a solicitat finantare nerambursabilă în cadrul cererii de finantare pentru proiectul „Înnoirea parcului de vehicule de transport public urban – achiziţia de autobuze noi – faza 1 (30 buc.)”, cod SMIS 129426, proiect finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile pentru municipii reședințe de județ”, Prioritatea de investiții 4E – „Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”, conform cerinţelor caietului de sarcini nr. 62571/17.7.2020.

Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare in legătură cu documentația de atribuire este de 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificari intr-o singura zi si anume a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, printr-un răspuns consolidat, în măsura în care solicitările de clarificari sunt transmise în termenul precizat.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 149-364584

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
En lugar de:
Fecha: 28/09/2020
Léase:
Fecha: 12/10/2020
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Condiții de deschidere a ofertelor
En lugar de:
Fecha: 28/09/2020
Léase:
Fecha: 12/10/2020
Número de apartado: IV.2.6)
Localización del texto que se va a modificar: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
En lugar de:
Fecha: 28/01/2021
Léase:
Fecha: 12/02/2021
VII.2)Otras informaciones adicionales: