Suministros - 450278-2020

25/09/2020    S187

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik

2020/S 187-450278

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 168-406653)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13960533
Postai cím: Szentkirályi utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jenei László
E-mail: jenei.laszlo@ppke.hu
Telefon: +36 705075278
Fax: +36 13180507
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ppke.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Informatikai keretmegállapodás – 2020

Hivatkozási szám: EKR000624842020
II.1.2)Fő CPV-kód
30200000 Számítógépek és tartozékaik
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Informatikai eszközök beszerzése keretmegállapodás keretében a II.2.4) pont és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/09/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 168-406653

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 28/09/2020
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 05/10/2020
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 28/09/2020
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 05/10/2020
Helyi idő: 13:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a műszaki specifikációt is magában foglaló áraz táblázatot módosította, amely táblázat megtalálható a benyújtható iratok jegyzéke fül alatt "IT_keret_eszkozok_2020_mod_20200917" néven. A módosított részek piros színnel kerültek kiemelésre a táblázatban.

A módosításra tekintettel az ajánlattételi határidő meghosszabbításra került a korrigendumban közzétetteknek megfelelően.

A fent hivatkozott táblázaton kívül további módosítás a közbeszerzési dokumentumokban nem történt.