Suministros - 450286-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Białystok: Paquetes de software y sistemas de información

2020/S 187-450286

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 159-387600)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dirección postal: ul. Jana Kilińskiego 1
Localidad: Białystok
Código NUTS: PL841 Białostocki
Código postal: 15-089
País: Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych – Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka
Correo electrónico: zampubl@umb.edu.pl
Teléfono: +48 857485739
Fax: +48 857485625
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.umb.edu.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa, wdrożenie wraz ze szkoleniami oraz utrzymanie platformy e-learningowej (LMS) na potrzeby kształcenia na odległość na kierunkach Lekarsko-Dentystycznym i Techniki Dentystyczne na Wydziale Lek ...

Número de referencia: AZP.25.1.58.2020
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie wraz ze szkoleniami oraz utrzymanie platformy e-learningowej (LMS) na potrzeby kształcenia na odległość na kierunkach Lekarsko-Dentystycznym i Techniki Dentystyczne na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia – wymagania funkcjonalne LMS) a szczegółowe obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy – Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 159-387600

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 12/10/2020
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 12/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: