Suministros - 450287-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Estuches de herramientas

2020/S 187-450287

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 167-402923)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Número de identificación fiscal: D/119/2020
Dirección postal: ul. Marsa 110
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 04-470
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Miśkurka
Correo electrónico: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.2rblog.wp.mil.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa zestawów linowo-hakowych z podziałem na 3 części (zadania)

Número de referencia: D/119/2020
II.1.2)Código CPV principal
44512940 Estuches de herramientas
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów linowo-hakowych z podziałem na 3 części (zadania).

2. W zakresie zadania numer 1, Zamawiający przewiduje prawo opcji. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast realizacja dostaw opcjonalnych może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych, w obowiązujących cenach jednostkowych, w terminie realizacji (obowiązywania) umowy.

3. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1a, 1b i 1c do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl oraz https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 167-402923

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 01/10/2020
Hora local: 08:30
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będize związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 27/11/2020
Léase:
Fecha: 29/11/2020
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 01/10/2020
Hora local: 09:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: