Suministros - 450290-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Reactivos y medios de contraste

2020/S 187-450290

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 178-429457)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Número de identificación fiscal: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-326
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Henkelmann
Correo electrónico: j.henkelmannk@zzpprzymz.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zzpprzymz.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup wyrobów medycznych do diagnostyki molekularnej z dostawą do magazynu depozytowego; część 1–4; znak postępowania ZZP-172/20

Número de referencia: ZZP-172/20
II.1.2)Código CPV principal
33696000 Reactivos y medios de contraste
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup wyrobów medycznych do diagnostyki molekularnej z dostawą do magazynu depozytowego; części 1–4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale VII SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20 % przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej części zamówienia) w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 178-429457

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: