Prekės - 450292-2020

25/09/2020    S187

Lenkija-Vroclavas: Medicinos įranga

2020/S 187-450292

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 147-360990)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Adresas: ul. Grabiszyńska 105
Miestas: Wrocław
NUTS kodas: PL514 Miasto Wrocław
Pašto kodas: 53-439
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Teresa Podsiadło
El. paštas: t.podsiadlo@dcchp.pl
Faksas: +49 713349420
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.dcchp.pl
Pirkėjo profilio adresas: https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa urządzeń medycznych z listy pakietów wraz z ich uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Nuorodos numeris: sprawa: BZP.3810.46.2020.TP
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33100000 Medicinos įranga
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Dostawa urządzeń medycznych z listy pakietów wraz z ich uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt:

— pakiet nr 1: zestaw kardiomonitorów z oprzyrządowaniem kompatybilne z mostami,

— pakiet nr 2: kardiomonitor przenośny,

— pakiet nr 3: kardiomonitory przenośne,

— pakiet nr 4: aparaty EKG,

— pakiet nr 5: defibrylatory,

— pakiet nr 6: materac do ogrzewania pacjenta,

— pakiet nr 7: maska do wentylacji nieinwazyjnej (bezprzeciekowa – bezpieczna dla personelu),

— pakiet nr 8: urządzenie do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej,

— pakiet nr 9: maska do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej w trybie CPAP (typu Easy Vent),

— pakiet nr 10: urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji.

Szczegółowy opis w zał. nr 2 do oferty (parametry techniczne).

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22/09/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 147-360990

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 28/09/2020
Vietos laikas: 09:30
Turi būti:
Data: 30/09/2020
Vietos laikas: 09:30
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 28/09/2020
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 30/09/2020
Vietos laikas: 10:00
VII.2)Kita papildoma informacija: