Suministros - 450295-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Katowice: Partes y accesorios para vehículos y sus motores

2020/S 187-450295

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 167-403001)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Dirección postal: ul. Lompy 19
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL22 Śląskie
Código postal: 40-038
País: Polonia
Persona de contacto: Edyta Ziółkowska
Correo electrónico: edyta.ziolkowska@ka.policja.gov.pl
Teléfono: +48 322002050
Fax: +48 322002060
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.slaska.policja.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

ZP-2380-164-36/2020 „Zakup części zamiennych do pojazdów służbowych użytkowanych przez KWP w Katowicach oraz jednostki terenowe i komórki organizacyjne podległe KWP w Katowicach”

Número de referencia: ZP-2380-164-36/2020
II.1.2)Código CPV principal
34300000 Partes y accesorios para vehículos y sus motores
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych użytkowanych przez KWP w Katowicach oraz jednostki terenowe i komórki organizacyjne podległe KWP w Katowicach, marki: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Land Rover, Lublin, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo.

3. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu oraz sposobu realizacji znajdują się w SIWZ oraz załącznikach:

a. załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu ofertowym;

b. załączniku nr 2 do SIWZ – wzorze umowy;

c. załączniku nr 3 do SIWZ – formularzu cenowym;

d. załączniku nr 4 do SIWZ – jednolitym europejskim dokumentnie zamówienia (JEDZ);

e. załączniku nr 5 do SIWZ – wykazie dostaw;

f. załączniku nr 6 do SIWZ – zobowiązaniu innego podmiotu;

g. załączniku nr 7 do SIWZ – oświadczeniu dotyczącym dotyczącym grupy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 167-403001

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 09:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Z uwagi na odpowiedzi na zadane pytania i modyfikację załącznika nr 3 do SIWZ Zamawiający przesuwa pierwotny termin składania ofert i wniesienia wadium oraz termin otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert i wniesienia wadium upływa w dniu 9 października 2020 r. o godzinie 9.00, tym samym otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 października 2020 r. o godzinie 9.30