Suministros - 450296-2020

25/09/2020    S187

Sverige-Enköping: Datorer och datamateriel

2020/S 187-450296

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 169-408689)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Enköpings kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0282
Postadress: Linbanegatan 12
Ort: Enköping
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 745 34
Land: Sverige
Kontaktperson: Mikael Ahlqvist
E-post: mikael.ahlqvist@enkoping.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.enkoping.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Datorer, surfplattor samt tillbehör

Referensnummer: KS2020/453
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30200000 Datorer och datamateriel
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Enköpings kommun i samarbete med AB Enköpings hyresbostäder samt Räddningstjänsten Enköping-Håbo avser att upphandla ett ramavtal för datorer, surfplattor, skärmar och tillbehör.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/09/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 169-408689

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 28/09/2020
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 05/10/2020
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 29/09/2020
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 06/10/2020
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: