Suministros - 450303-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Equipamiento médico

2020/S 187-450303

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 167-402648)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Número de identificación fiscal: EKRSZ_28937120
Dirección postal: Róbert Károly körút 44.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1134
País: Hungría
Persona de contacto: Balázs Dóra főelőadó
Correo electrónico: balazs.dora@hm.gov.hu
Teléfono: +36 14651800
Fax: +36 14651850
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.honvedkorhaz.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.honvedkorhaz.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

"Tárgyi eszköz beszerzése a MEDEVAC részére"

Número de referencia: EKR000278542020
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Airbus A319 típusú repülőgép fedélzetén alkalmazott MEDEVAC modulnak szerves részei az egyéb kiegészítő egészségügyi berendezések és azok tartozékai (póteszközök beszerezése).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 167-402648

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: A közbeszerzés ismertetése
En lugar de:

3 db. Braun PerfusorSpace 1;

3 db. Braun InfusomatSpace 1, Tartozék: 1 csomag/eszköz;

200 db. Braun InfusomatSpace Line 8700036SP szerelék.

Kizárólag új (nem használt) termék ajánlható meg.

Léase:

3 db. Braun PerfusorSpace 1;

3 db. Braun InfusomatSpace 1, Tartozék: 1 csomag/eszköz;

200 db. (!) Braun InfusomatSpace Line 8700036SP szerelék.

Kizárólag új (nem használt) termék ajánlható meg.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
En lugar de:
Fecha: 19/10/2020
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Bontás dátuma
En lugar de:
Fecha: 19/10/2020
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 14:00
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: További információk
En lugar de:

Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit és a részletes műszaki leírást a KKD tartalmazza. AK a Korm.r. 30.§ (4) bek. értelmében az M1) pont szerinti műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. AK nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez. KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen elektronikusan elérhető az EKR-ben, tekintettel a Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. AT csatolja ajánlatába az alábbi dokumentumokat mindegyik rk. valamelyikére történő ajánlattétel esetén: a.) Felolvasólap (EKR elektronikus űrlap) b.) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. c.) Nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről (csatolt minta szerint). d.) Nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (6) szerint.(nemleges nyilatkozat is benyújtandó) e.) "Egyéb kötelező nyilatkozatok" (KKD minta szerint), f.) "Kereskedelmi ajánlatot" (közreadott minta szerint).

AK külön felhívására (Kbt. 69. (4) szerint) csatolandó nyilatkozatok: a.) KKD 9. és/vagy 10. sz. iratmintát, b.) KKD 12. sz. iratminta Nyilatkozatát,a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) d), f) pontjai 62. § (2) bekezdés szerint közjegyző, vagy szakmai kamara által hitelesítve.

9. Ajánlati kötöttség vonatkozásában AK 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

10. Ajánlattevőnek nyertessége esetén a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell az ISO-9001 vagy ezzel egyenértékű minőségirányítási tanúsítvánnyal.

11. A megajánlott termékeknek rendelkezniük kell CE, vagy azzal egyenértékű minősítéssel (Egyéb kötelező nyilatkozatok),

12. A megajánlott termékek 24 hónap jótállási idővel kell rendelkezniük.

13.Ak alkalmazza a Kbt. 81 § (4)-(5) bek.t

14. FAKSZ adatai: Kolárovits Katalin (00857) Távolléte esetén: Pete István (00867).

Léase:

Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit és a részletes műszaki leírást a KKD tartalmazza. AK a Korm.r. 30.§ (4) bek. értelmében az M1) pont szerinti műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. AK nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez. KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen elektronikusan elérhető az EKR-ben, tekintettel a Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. AT csatolja ajánlatába az alábbi dokumentumokat mindegyik rk. valamelyikére történő ajánlattétel esetén: a.) Felolvasólap (EKR elektronikus űrlap) b.) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. c.) Nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről (csatolt minta szerint). d.) Nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (6) szerint.(nemleges nyilatkozat is benyújtandó) e.) "Egyéb kötelező nyilatkozatok" (KKD minta szerint), f.) "Kereskedelmi ajánlatot" (közreadott minta szerint).

AK külön felhívására (Kbt. 69. (4) szerint) csatolandó nyilatkozatok: a.) KKD 9. és/vagy 10. sz. iratmintát, b.) KKD 12. sz. iratminta Nyilatkozatát,a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) d), f) pontjai 62. § (2) bekezdés szerint közjegyző, vagy szakmai kamara által hitelesítve.

9. Ajánlati kötöttség vonatkozásában AK 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

10. Ajánlattevőnek nyertessége esetén a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell az ISO-9001 vagy ezzel egyenértékű minőségirányítási tanúsítvánnyal.

11. A megajánlott termékeknek rendelkezniük kell CE, vagy azzal egyenértékű minősítéssel (Egyéb kötelező nyilatkozatok),

12. A megajánlott termékek 24 hónap jótállási idővel kell rendelkezniük.

13.Ak alkalmazza a Kbt. 81 § (4)-(5) bek.t

14. FAKSZ adatai: Kolárovits Katalin (00857) Távolléte esetén: Pete István (00867).

15. AK jelen korrigendum során javította a 2 részajánlati kör harmadik termékének (Braun InfusomatSpace Line 8700036SP szerelék) mennyiségét (II.2.4)), a helyes mennyiség: 200 db. és az ajánlattétel időpontját (IV.2.2.)

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumainak 2020. szeptember 9-i módosításai a II. részajánlati kör egyik termékének darabszámát és ajánlattételi határidőt érintették, melyet hibásan hirdetményfeladás nélkül zárt le.

AK az eredeti felhívásban szereplő ajánlattételi határidőt: 2020. szeptember 28-án 12.00 órában határozta meg, így a bontás időpontja: 2020. szeptember 28-án 14.00 óra.

AK új eljárási cselekményt indított (Korrigendum azonosítója 2020/S 167-402648), melynek indoka a Kbt. 55 § értelmében korrigendum hirdetménnyel történő közzétételének a kötelezettsége.

AK a korrigendumban az eredeti ajánlattételi határidőt módosította: 2020. október 19-én 12.00 órára, így a bontás időpontja: 2020. október 19-én 14.00 órára módosult.

AK a KH hiánypótlásában szereplő határidők aktualizálására történő felhívás következtében végül az ajánlattételi határidőt: 2020. október 26-án 12.00 órában, így a bontási határidőt 2020. október 26-án 14.00 órában adja meg.

Ak a jelen korrigendumban szerepeltetett régi ajánlattételi határidőt és régi bontási időpontot Ajánlatkérő nem tudja javítani, ezért helyesbítette azt jelen "További információk" pont alatt.