Prekės - 450303-2020

25/09/2020    S187

Vengrija-Budapeštas: Medicinos įranga

2020/S 187-450303

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 167-402648)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_28937120
Adresas: Róbert Károly körút 44.
Miestas: Budapest
NUTS kodas: HU110 Budapest
Pašto kodas: 1134
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Balázs Dóra főelőadó
El. paštas: balazs.dora@hm.gov.hu
Telefonas: +36 14651800
Faksas: +36 14651850
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.honvedkorhaz.hu
Pirkėjo profilio adresas: http://www.honvedkorhaz.hu

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

"Tárgyi eszköz beszerzése a MEDEVAC részére"

Nuorodos numeris: EKR000278542020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33100000 Medicinos įranga
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Airbus A319 típusú repülőgép fedélzetén alkalmazott MEDEVAC modulnak szerves részei az egyéb kiegészítő egészségügyi berendezések és azok tartozékai (póteszközök beszerezése).

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22/09/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 167-402648

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.2.4
Pirkimo dalies Nr.: 2
Keistino teksto vieta: A közbeszerzés ismertetése
Yra:

3 db. Braun PerfusorSpace 1;

3 db. Braun InfusomatSpace 1, Tartozék: 1 csomag/eszköz;

200 db. Braun InfusomatSpace Line 8700036SP szerelék.

Kizárólag új (nem használt) termék ajánlható meg.

Turi būti:

3 db. Braun PerfusorSpace 1;

3 db. Braun InfusomatSpace 1, Tartozék: 1 csomag/eszköz;

200 db. (!) Braun InfusomatSpace Line 8700036SP szerelék.

Kizárólag új (nem használt) termék ajánlható meg.

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Yra:
Data: 19/10/2020
Vietos laikas: 12:00
Turi būti:
Data: 26/10/2020
Vietos laikas: 12:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Bontás dátuma
Yra:
Data: 19/10/2020
Vietos laikas: 14:00
Turi būti:
Data: 26/10/2020
Vietos laikas: 14:00
Dalies numeris: VI.3
Keistino teksto vieta: További információk
Yra:

Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit és a részletes műszaki leírást a KKD tartalmazza. AK a Korm.r. 30.§ (4) bek. értelmében az M1) pont szerinti műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. AK nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez. KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen elektronikusan elérhető az EKR-ben, tekintettel a Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. AT csatolja ajánlatába az alábbi dokumentumokat mindegyik rk. valamelyikére történő ajánlattétel esetén: a.) Felolvasólap (EKR elektronikus űrlap) b.) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. c.) Nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről (csatolt minta szerint). d.) Nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (6) szerint.(nemleges nyilatkozat is benyújtandó) e.) "Egyéb kötelező nyilatkozatok" (KKD minta szerint), f.) "Kereskedelmi ajánlatot" (közreadott minta szerint).

AK külön felhívására (Kbt. 69. (4) szerint) csatolandó nyilatkozatok: a.) KKD 9. és/vagy 10. sz. iratmintát, b.) KKD 12. sz. iratminta Nyilatkozatát,a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) d), f) pontjai 62. § (2) bekezdés szerint közjegyző, vagy szakmai kamara által hitelesítve.

9. Ajánlati kötöttség vonatkozásában AK 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

10. Ajánlattevőnek nyertessége esetén a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell az ISO-9001 vagy ezzel egyenértékű minőségirányítási tanúsítvánnyal.

11. A megajánlott termékeknek rendelkezniük kell CE, vagy azzal egyenértékű minősítéssel (Egyéb kötelező nyilatkozatok),

12. A megajánlott termékek 24 hónap jótállási idővel kell rendelkezniük.

13.Ak alkalmazza a Kbt. 81 § (4)-(5) bek.t

14. FAKSZ adatai: Kolárovits Katalin (00857) Távolléte esetén: Pete István (00867).

Turi būti:

Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit és a részletes műszaki leírást a KKD tartalmazza. AK a Korm.r. 30.§ (4) bek. értelmében az M1) pont szerinti műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. AK nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez. KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen elektronikusan elérhető az EKR-ben, tekintettel a Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. AT csatolja ajánlatába az alábbi dokumentumokat mindegyik rk. valamelyikére történő ajánlattétel esetén: a.) Felolvasólap (EKR elektronikus űrlap) b.) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. c.) Nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről (csatolt minta szerint). d.) Nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (6) szerint.(nemleges nyilatkozat is benyújtandó) e.) "Egyéb kötelező nyilatkozatok" (KKD minta szerint), f.) "Kereskedelmi ajánlatot" (közreadott minta szerint).

AK külön felhívására (Kbt. 69. (4) szerint) csatolandó nyilatkozatok: a.) KKD 9. és/vagy 10. sz. iratmintát, b.) KKD 12. sz. iratminta Nyilatkozatát,a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) d), f) pontjai 62. § (2) bekezdés szerint közjegyző, vagy szakmai kamara által hitelesítve.

9. Ajánlati kötöttség vonatkozásában AK 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

10. Ajánlattevőnek nyertessége esetén a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell az ISO-9001 vagy ezzel egyenértékű minőségirányítási tanúsítvánnyal.

11. A megajánlott termékeknek rendelkezniük kell CE, vagy azzal egyenértékű minősítéssel (Egyéb kötelező nyilatkozatok),

12. A megajánlott termékek 24 hónap jótállási idővel kell rendelkezniük.

13.Ak alkalmazza a Kbt. 81 § (4)-(5) bek.t

14. FAKSZ adatai: Kolárovits Katalin (00857) Távolléte esetén: Pete István (00867).

15. AK jelen korrigendum során javította a 2 részajánlati kör harmadik termékének (Braun InfusomatSpace Line 8700036SP szerelék) mennyiségét (II.2.4)), a helyes mennyiség: 200 db. és az ajánlattétel időpontját (IV.2.2.)

VII.2)Kita papildoma informacija:

Ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumainak 2020. szeptember 9-i módosításai a II. részajánlati kör egyik termékének darabszámát és ajánlattételi határidőt érintették, melyet hibásan hirdetményfeladás nélkül zárt le.

AK az eredeti felhívásban szereplő ajánlattételi határidőt: 2020. szeptember 28-án 12.00 órában határozta meg, így a bontás időpontja: 2020. szeptember 28-án 14.00 óra.

AK új eljárási cselekményt indított (Korrigendum azonosítója 2020/S 167-402648), melynek indoka a Kbt. 55 § értelmében korrigendum hirdetménnyel történő közzétételének a kötelezettsége.

AK a korrigendumban az eredeti ajánlattételi határidőt módosította: 2020. október 19-én 12.00 órára, így a bontás időpontja: 2020. október 19-én 14.00 órára módosult.

AK a KH hiánypótlásában szereplő határidők aktualizálására történő felhívás következtében végül az ajánlattételi határidőt: 2020. október 26-án 12.00 órában, így a bontási határidőt 2020. október 26-án 14.00 órában adja meg.

Ak a jelen korrigendumban szerepeltetett régi ajánlattételi határidőt és régi bontási időpontot Ajánlatkérő nem tudja javítani, ezért helyesbítette azt jelen "További információk" pont alatt.