Suministros - 450337-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Bucarest: Vacunas

2020/S 187-450337

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 184-443638)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Complexul Multifuncțional Caraiman
Número de identificación fiscal: 23410107
Dirección postal: Str. Caraiman nr. 33A
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 011561
País: Rumania
Persona de contacto: Monica Ghiță
Correo electrónico: achizitii.caraiman@yahoo.com
Teléfono: +40 212241307
Fax: +40 212241307
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cmcaraiman.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Acord-cadru furnizare: lot 1 – vaccinuri antigripale pentru sezonul 2020/2021 și lot 2 – teste rapide pentru idetificarea antigen COVID-19

Número de referencia: 22
II.1.2)Código CPV principal
33651600 Vacunas
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Acord-cadru furnizare materiale: lot 1 – vaccinuri antigripale pentru sezonul 2020/2021 si lot 2 – teste rapide pentru identificarea antigen COVID-19 conform cerintelor din caietul de sarcini. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11- a zi inainte de data depunerii ofertelor.

— Lot 1: vaccinuri antigripale pentru sezonul 2020/2021: valoare cel mai mare contract subsecvent (cantitate maxima 1 an): 2 545 000 RON fara TVA;

— Lot 2: teste rapide pentru identificarea antigen COVID-19: valoare cel mai mare contract subsecvent (cantitate maxima 1 an): 280 000 RON fara TVA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 184-443638

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4)
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Descrierea achiziţiei publice:
En lugar de:

Achizitie vaccinuri antigripale pentru sezonul 2020/2021, conform cerintelor din caietul de sarcini.

Léase:

Achizitie vaccinuri antigripale pentru sezonul 2020/2021, conform cerintelor din caietul de sarcini:

— cantitate minima contract subsecvent 1 luna: 1 000 bucati x 50,90 RON fara TVA/bucata;

— cantitate maxima contract subsecvent 1 an: 50 000 bucati x 50,90 RON fara TVA/bucata;

— cantitate minima acord-cadru: 1 000 bucati;

— cantitate maxima acord-cadru: 50 000 bucati.

Número de apartado: II.2.6)
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Valoarea estimată
En lugar de:

30 845 400 RON

Léase:

2 545 000 RON

Número de apartado: II.1.5)
Localización del texto que se va a modificar: Valoarea totală estimată
En lugar de:

34 541 400 RON

Léase:

2 825 000 RON

Número de apartado: II.2.4)
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Descrierea achiziţiei publice:
En lugar de:

Achizitie teste rapide pentru identificarea antigen COVID-19, conform cerintelor din caietul de sarcini.

Léase:

Achizitie teste rapide pentru identificarea antigen COVID-19, conform cerintelor din caietul de sarcini:

— cantitate minima contract subsecvent 1 luna: 200 bucati x 56 RON fara TVA/bucata;

— cantitate maxima contract subsecvent 1 an: 5 000 bucati x 56 RON fara TVA/bucata;

— cantitate minima acord-cadru: 200 bucati;

— cantitate maxima acord-cadru: 5 000 bucati.

Número de apartado: II.2.6)
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Valoarea estimată
En lugar de:

3 696 000 RON

Léase:

280 000 RON

Número de apartado: II.1.4)
Localización del texto que se va a modificar: Descriere succintă
En lugar de:

Acord-cadru furnizare materiale: lot 1 – vaccinuri antigripale pentru sezonul 2020/2021 si lot 2 – teste rapide pentru identificarea antigen COVID-19 conform cerintelor din caietul de sarcini. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data depunerii ofertelor.

— Lot 1: vaccinuri antigripale pentru sezonul 2020/2021: valoare cel mai mare contract subsecvent (cantitate maxima 12 luni): 30 845 400 RON fara TVA;

— Lot 2: teste rapide pentru identificarea antigen COVID-19: valoare cel mai mare contract subsecvent (cantitate maxima 12 luni): 3 696 000 RON fara TVA.

Mentionam ca in strategia de contractare se regasesc estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum şi ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru.

Léase:

Acord-cadru furnizare materiale: lot 1 – vaccinuri antigripale pentru sezonul 2020/2021 si lot 2 – teste rapide pentru identificarea antigen COVID-19 conform cerintelor din caietul de sarcini. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11- a zi inainte de data depunerii ofertelor.

— Lot 1: vaccinuri antigripale pentru sezonul 2020/2021: valoare cel mai mare contract subsecvent (cantitate maxima 1 an): 2 545 000 RON fara TVA;

— Lot 2: teste rapide pentru identificarea antigen COVID-19: valoare cel mai mare contract subsecvent (cantitate maxima 1 an): 280 000 RON fara TVA.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Garantia de participare:

— lot 1: furnizare vaccinuri antigripale pentru sezonul 2020/2021 este de 25 450 RON fara TVA;

— lot 2: furnizare teste rapide pentru identificarea antigen COVID-19 este de 2 800 fara TVA. Art. 35 din HG 395/2016 (1) „Garanţia de participare reprezintă un instrument aferent modului de prezentare a ofertei, care are drept scop protejarea autorităţii contractante faţă de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire.” (3) „Anunţul de participare/simplificat/de concurs trebuie să conţină următoarele informaţii privind constituirea garanţiei de participare:

(a) valoarea, ce nu poate depăşi 1 % din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică sau în cazul acordului-cadru din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent;

(b) perioada de valabilitate care va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitată prin documentaţia de atribuire.” Perioada de valabilitate a garanției de participare este de 120 de zile de la data-limită de depunere a ofertelor și se poate constitui prin oricare din formele prevăzute la art. 36 alin. (1) din HG 395/2016, respectiv prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări. Dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SICAP in sectiunea specifica pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor cu semnatura electronica extinsa. Cont RO29TREZ7015006XXX013498 deschis la Trezoreria Sector 1.