Suministros - 450342-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Ostrołęka: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2020/S 187-450342

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 145-356557)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Dirección postal: al. Jana Pawła II 120 A
Localidad: Ostrołęka
Código NUTS: PL922 Ciechanowski
Código postal: 07-410
País: Polonia
Persona de contacto: Beata Kraska-Romanowska
Correo electrónico: beata.kraska@szpital.ostroleka.pl
Teléfono: +48 297652122/+48 297652110
Fax: +48 297604569
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.szpital.ostroleka.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i dystrybucji do obiektów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce

Número de referencia: MSS-TZP-ZPP-26-25/20
II.1.2)Código CPV principal
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, w planowanej ilości około 11 788 MWh dla punktów poboru w okresie 24 miesięcy:

— punkt poboru nr 1 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, al. Jana Pawła II 120 A zasilanie podstawowe – numer ewidencyjny punktu poboru – PL_ZEWD_1461000590_07,

— punkt poboru nr 2 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, al. Jana Pawła II 120 A zasilanie rezerwowe – numer ewidencyjny punktu poboru – PL_ZEWD_1461000589_06.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 145-356557

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Warunki realizacji umowy
En lugar de:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24 miesiące, tj. od 1.10.2021 do 30.9.2023.

Léase:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24 miesiące, tj. od 1.11.2020 do 31.10.2022.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: