Suministros - 450343-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Brzeg: Equipamiento médico

2020/S 187-450343

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 147-360888)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Brzeskie Centrum Medyczne
Dirección postal: ul. Mossora 1
Localidad: Brzeg
Código NUTS: PL52 Opolskie
Código postal: 49-301
País: Polonia
Persona de contacto: Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu
Correo electrónico: biuro@doradztwo-przetargi.pl
Teléfono: +48 774446575
Fax: +48 774162118
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bcm.brzeg-powiat.pl/
Dirección del perfil de comprador: http://bcm.brzeg-powiat.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa specjalistycznej aparatury i sprzętu w ramach projektu „Poprawienie jakości kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem poprzez remont oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt (...)

Número de referencia: PN/UE/14/2020
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Pełna nazwa postępowania: Dostawa specjalistycznej aparatury i sprzętu w ramach projektu „Poprawienie jakości kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem poprzez remont oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodków w Brzeskim Centrum Medycznym”.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznej aparatury i sprzętu (dalej zwanych „aparatura i sprzęt”), przeznaczonych na wyposażenie oddziałów ginekologiczno-położniczego i noworodków, funkcjonujących w Brzeskim Centrum Medycznym SPZOZ w Brzegu. Zamówienie obejmuje również montaż i przeszkolenie personelu Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu oferty – załączniku nr 1 do SIWZ dla Części 1–6.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 147-360888

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 15:15
Léase:
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 15:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: