Suministros - 450365-2020

25/09/2020    S187

Eslovenia-Pesnica pri Mariboru: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

2020/S 187-450365

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 177-425053)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Vzgojnoizobraževalni zavod OŠ Kerenčičevih Pesnica
Número de identificación fiscal: 5085128000
Dirección postal: Pesnica pri Mariboru 44
Localidad: Pesnica pri Mariboru
Código NUTS: SI SLOVENIJA
Código postal: 2211
País: Eslovenia
Persona de contacto: Slavka Bogša
Correo electrónico: info@ospesnica.si
Teléfono: +386 26544200
Fax: +386 26544203
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.ospesnica.si/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje 30 mesecev ponovitev razpisa za sklop 15: Eko mleko in mlečni izdelki

Número de referencia: Jn/2020-2
II.1.2)Código CPV principal
15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje 30 mesecev ponovitev razpisa za sklop 15: Eko mleko in mlečni izdelki.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 177-425053

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
En lugar de:
Léase:

Naročnik objavlja spremembo razpisne dokumentacije (podatek o kontaktni osebi) in spremembo obrazca Predračun.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/368363/POPRAVEK_1.zip