Suministros - 450389-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Dubnica nad Váhom: Bicicletas

2020/S 187-450389

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 167-402782)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Mesto Dubnica nad Váhom
Número de identificación fiscal: 00317209
Dirección postal: Bratislavská
Localidad: Dubnica nad Váhom
Código NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Código postal: 018 41
País: Eslovaquia
Persona de contacto: JUDr. Peter Kubovič
Correo electrónico: pkubovic@capitalix.sk
Teléfono: +421 948518556
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.dubnica.eu
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5124

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici nad Váhom

Número de referencia: 1804/2020
II.1.2)Código CPV principal
34430000 Bicicletas
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je dodanie 78 ks mestských bicyklov v určenom štandarde, ktoré budú zodpovedať právnym predpisom a užívateľským požiadavkám verejného obstarávateľa, ktoré vytvoria základ pre vybudovanie systému automatickej požičovne bicyklov v meste Dubnica nad Váhom. Dodávka bicyklov bude doplnená o dodanie a inštaláciu 13 ks stojanov/staníc slúžiacich na odloženie, zamknutie, ochranu, vydanie bicykla užívateľovi systému. Stanice budú plniť aj požiadavku na zverejnenie informácií o systéme automatickej požičovne a prípadnú publicitu zo strany mesta.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 167-402782

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 08:00
Léase:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 08:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 09:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Verejný obstarávateľ primerane predĺžil lehoty na predkladanie ponúk v súvislosti s vysvetľovaním súťažných podkladov.