Suministros - 450392-2020

25/09/2020    S187

Česko-Karviná: Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky

2020/S 187-450392

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2018/S 101-230605)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Karviná
Národní identifikační číslo: 00297534
Poštovní adresa: Fryštátská 72/1
Obec: Karviná - Fryštát
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 733 24
Země: Česko
Kontaktní osoba: Miroslav Švancar, administrátor VZ
E-mail: svancar@administracezakazek.cz
Tel.: +420 773909080
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.karvina.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

„Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ Školská v Karviné - Dodávky"

II.1.2)Hlavní kód CPV
39000000 Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybavení odborných učeben tří základních a mateřských škol v Karviné.

1. část veřejné zakázky: „Nábytek“,

2. část veřejné zakázky: „Školní pomůcky“,

3. část veřejné zakázky: „IT vybavení, konektivita“.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/09/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 101-230605

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: I.1)
Místo v textu, které má být změněno: Název a adresa (veřejný zadavatel)
Namísto:
Má být:

IČO: 00297534

VII.2)Další dodatečné informace: