Suministros - 450395-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Equipamiento médico

2020/S 187-450395

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Semmelweis Egyetem
Número de identificación fiscal: EKRSZ_65859157
Dirección postal: Üllői út 26.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1085
País: Hungría
Persona de contacto: Mészáros Péter
Correo electrónico: meszaros.peter@semmelweis-univ.hu
Teléfono: +36 12109610
Fax: +36 12109618
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://semmelweis.hu/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Szekvenáló rendszer beszerzése

Número de referencia: EKR000720122020
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1 db NextSeq™ 2000 Sequencing System (20038897) elnevezésű DNS szekvenáló eszköz.

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok (közbeszerzési műszaki leírás) tartalmazzák.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 120 000 000.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

1085 Budapest, Üllői út 26.

II.2.4)Descripción del contrato:

1 db NextSeq™ 2000 Sequencing System (20038897) elnevezésű DNS szekvenáló eszköz.

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok (közbeszerzési műszaki leírás) tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial
Explicación:

A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás műszaki-technikai sajátosságok fennállása miatt. Ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárás lefolytatása után adásvételi szerződést kötött a jelen eljárásban beszerezni kívánt eszközök kizárólagos magyarországi forgalmazójával, az NVKP_16-1-2016-0004 azonosító számú a „Magyar onkogenom és személyre szabott daganat diagnosztika és terápia nemzeti pályázati program keretében. Amennyiben nem ugyanezen forgalmazó berendezései kerülnének beszerzésre, az komoly anyagi és műszaki hátrányokkal járna, továbbá a folyamatban lévő pályázat teljesítésében is komoly akadályokat okozhatna.

A nevezett pályázati forrásból megvalósított NGS infrastruktúra fejlesztés során (a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató azonosítószáma: 2019/S 050-114243) az Illumina gyártó MiSeq szekvenáló készülékre épülő rendszert állítottunk fel, mely berendezés értéke nettó 38 963 081 Ft volt, az ehhez kapcsolódó szoftverek és reagensek beállításával és alkalmazásával. A beszerezni kívánt NextSeq2000 készülék ezen műszeregyüttes következő tagját képviseli. Kizárólag az Illumina gyártó műszere kompatibilis az I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben már felállított NGS infrastruktúrával (rendelkezésre álló szekvenáló készülékek, bioinformatikai szerverek és variáns-értékelő eljárások).

A Magyar Onkogenom Projekt során olyan egyedi tervezésű génpaneleket (számos gén mutációit szimultán módon kimutatni képes tesztek) dolgoztunk ki, amelyek kizárólag az Illumina gyártó szekvenáló készülékeivel kompatibilisak, futtatásuk kizárólag ezen rendszereken lehetséges. A kompatibilitás mellett az alábbi műszaki paraméterek miatt elengedhetetlenül szükséges a nevezett készülék beszerzése: 300 Gigabázis adatmennyiség futásonként; kompatbilitás az ún. „UMI” rendszerrel, fedélzeti (műszeren történő) klaszter generálás, szekvenálóba integrált fedélzeti DRAGEN™ bioinformatikai platform az adatok értékeléséhez. Ezen génpanelek mindennapi diagnosztikus futtatásához és bevezetéséhez szükséges kapacitásbővítést célozza a NextSeq2000 (Illumina) szekvenáló készülék beszerzése. Bármely más szekvenáló berendezés esetében a teljes több éves (néhány száz millió Ft költséggel járó) fejlesztési folyamat újraindítása lenne szükséges, ami lehetetlenné tenné a vizsgálatok időben történő bevezetését, az onkológiai betegek számára elérhetővé tételét, sőt új reagensek és szoftver licencek beszerzését is szükségessé tenné rendkívül magas költség mellett.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
18/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: GeneTiCA Kereskedelmi és Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_20940876
Dirección postal: Gyári út 33.
Localidad: Szigetszentmiklós
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 2310
País: Hungría
Correo electrónico: order@genetica.hu
Teléfono: +36 301942129
Dirección de internet: http://www.genetica.hu
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 130 932 000.00 HUF
Valor total del contrato/lote/concesión: 120 000 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020