Suministros - 450412-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Autobuses y autocares

2020/S 187-450412

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Volánbusz Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_81559343
Dirección postal: Üllői út 131.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 1091
País: Hungría
Persona de contacto: Szőke Dóra
Correo electrónico: dora.szoke@volanbusz.hu
Teléfono: +36 14655630
Fax: +36 13280631
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.volanbusz.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.volanbusz.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Turista autóbuszok beszerzése

Número de referencia: EKR001203732019
II.1.2)Código CPV principal
34121000 Autobuses y autocares
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

(M3/III. osztályú) autóbuszok beszerzése

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34121000 Autobuses y autocares
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Código NUTS: HU2 DUNÁNTÚL
Código NUTS: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország területe. Az autóbuszok szállítása tekintetében a nyertes ajánlattevő telephelye, az alkatrészek tekintetében Ajánlatkérő Feljogosított szervizei a dokumentációban részletezettek szerint.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Új, turista emelt padló magasságú, szóló (M3/III. osztályú) autóbuszok beszerzése

A beszerzendő autóbuszok száma: 29 db

Az autóbuszok mellett leszállítandók diagnosztikai eszközök a műszaki leírásban foglaltak szerint. A műszaki követelmények alapján megajánlott autóbuszoknak azonos gyártmányúaknak és kivitelűeknek (egyformának) kell lenniük.

Nyertes ajánlattevő feladata 2020. december 31-ig az autóbuszokhoz tartozó alkatrészek biztosítása mind a kötelező karbantartási feladatokhoz, mind a nem jótállás körébe tartozó javítási feladatokhoz.

Kötelező karbantartási feladatokhoz kapcsolódó alkatrészek keretösszege autóbuszonként: nettó 181 752 Ft. Nem jótállás körébe tartozó javítási feladatokhoz kapcsolódó alkatrészek keretösszege autóbuszonként: nettó 181 752 Ft.

Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki leírásban rögzített paraméterek szerint oktatás biztosítása az autóbuszvezetők és Ajánlatkérő javító karbantartó személyzete részére.

Nyertes ajánlattevő a járművek karbantartása, javítása tekintetében jogosult szakfelügyeletet gyakorolni a műszaki leírásban foglaltak szerint.

Opció:

36 hónapig az autóbuszokhoz tartozó alkatrészek biztosítása mind a kötelező karbantartási feladatokhoz, mind a javítási feladatokhoz. Ajánlatkérő 2020. november 30. napjáig nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

Kötelező karbantartási feladatokhoz kapcsolódó alkatrészek keretösszege autóbuszonként: nettó 1 648 725 Ft.

Javítási feladatokhoz kapcsolódó opciós alkatrészek keretösszege autóbuszonként: nettó 4 946 175 Ft.

Nyertes ajánlattevő a járművek karbantartása, javítása tekintetében jogosult szakfelügyeletet gyakorolni a műszaki leírásban foglaltak szerint.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 18/02/2020
Fin: 31/12/2020
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 042-100276

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 04367-001/2020-V
Denominación:

(M3/III. osztályú) autóbuszok beszerzése

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
18/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_70263453
Dirección postal: Csonka János utca 2.
Localidad: Dunaharaszti
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 2330
País: Hungría
Correo electrónico: nora.takacs@man.eu
Teléfono: +36 24520300
Fax: +36 24520301
Dirección de internet: http://www.man.hu
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 2 330 944 157.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

A 2. számú módosítás 200. augusztus 25. napján került aláírásra.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
34121000 Autobuses y autocares
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
34121000 Autobuses y autocares
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Código NUTS: HU2 DUNÁNTÚL
Código NUTS: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország területe. Az autóbuszok szállítása tekintetében a nyertes ajánlattevő telephelye, az alkatrészek tekintetében Ajánlatkérő Feljogosított szervizei a dokumentációban részletezettek szerint.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Új, turista emelt padló magasságú, szóló (M3/III. osztályú) autóbuszok beszerzése

A beszerzendő autóbuszok száma: 29 db

Az autóbuszok mellett leszállítandók diagnosztikai eszközök a műszaki leírásban foglaltak szerint. A műszaki követelmények alapján megajánlott autóbuszoknak azonos gyártmányúaknak és kivitelűeknek (egyformának) kell lenniük.

Nyertes ajánlattevő feladata 2020. december 31-ig az autóbuszokhoz tartozó alkatrészek biztosítása mind a kötelező karbantartási feladatokhoz, mind a nem jótállás körébe tartozó javítási feladatokhoz.

Kötelező karbantartási feladatokhoz kapcsolódó alkatrészek keretösszege autóbuszonként: nettó 181 752 Ft. Nem jótállás körébe tartozó javítási feladatokhoz kapcsolódó alkatrészek keretösszege autóbuszonként: nettó 181 752 Ft.

Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki leírásban rögzített paraméterek szerint oktatás biztosítása az autóbuszvezetők és Ajánlatkérő javító karbantartó személyzete részére.

Nyertes ajánlattevő a járművek karbantartása, javítása tekintetében jogosult szakfelügyeletet gyakorolni a műszaki leírásban foglaltak szerint.

Opció:

36 hónapig az autóbuszokhoz tartozó alkatrészek biztosítása mind a kötelező karbantartási feladatokhoz, mind a javítási feladatokhoz. Ajánlatkérő 2020. november 30. napjáig nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

Kötelező karbantartási feladatokhoz kapcsolódó alkatrészek keretösszege autóbuszonként: nettó 1 648 725 Ft.

Javítási feladatokhoz kapcsolódó opciós alkatrészek keretösszege autóbuszonként: nettó 4 946 175 Ft.

Nyertes ajánlattevő a járművek karbantartása, javítása tekintetében jogosult szakfelügyeletet gyakorolni a műszaki leírásban foglaltak szerint.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 18/02/2020
Fin: 31/12/2020
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 2 330 944 157.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_70263453
Dirección postal: Csonka János utca 2.
Localidad: Dunaharaszti
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 2330
País: Hungría
Correo electrónico: nora.takacs@man.eu
Teléfono: +36 24520300
Fax: +36 24520301
Dirección de internet: http://www.man.hu
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

1. számú módosítás: Vevőnél történt szervezeti változásokra is figyelemmel a Vevő tulajdonában / üzemeltetésében lévő autóbuszok arculatára vonatkozó szabályozás megváltozott. A jövőben a turistabuszok színe a korábbi sárga (RAL 1028) helyett, fehér (RAL 9010) lesz. Előbbiekre tekintettel a műszaki leírásban az autóbuszok színe tekintetében előírt sárga szín helyett fehér színben kéri Vevő szállítani.

A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése figyelemmel arra, hogy a módosítás nem lényeges, a szállítandó turistabuszok színe változik oly módon, hogy az eredeti sárga szín helyett, az alapszínnek számító fehér színben kerülnek szállításra. A módosítás az ellenszolgáltatás összegét nem érinti, tekintettel arra, hogy mind az eredeti sárga szín, mind a módosítással szállításra kerülő fehér szín alapszínnek minősül, árkülönbség e tekintetben a két szín között nincs. A módosítás az ajánlattevői kötelezettséget nem terjeszti ki új elemre, mindössze eredetileg a műszaki leírásban szereplő elvárást módosítja a szállítandó buszok fényezésének színe tekintetében.

Fentiekben részletezettek alapján a szerződésmódosításban rögzített feltételek megfelelnek a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt előírásoknak.

A szerződésmódosítás dátuma: 2020. február 18. napja

2. számú módosítás:

A szállítási határidők módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint:

Szállítandó mennyiség (db) Eredeti szállítási határidő Módosított szállítási határidő legkésőbb

15 2020. június 17 - 2020. július 17. 2020. augusztus 20.

14 2020. július 18. - 2020. augusztus 16. 2020. szeptember 19.

Előbbiekre figyelemmel a szerződés II.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

15 db új, emelt padló magasságú, szóló autóbusz (Neoplan Tourliner P21 típusú) szállítása legkésőbb 2020. augusztus 20. napjáig.

14 db új, emelt padló magasságú, szóló autóbusz (Neoplan Tourliner P21 típusú) szállítása legkésőbb 2020. szeptember 19. napjáig.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

1. sz. módosítás: A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése figyelemmel arra, hogy a módosítás nem lényeges, a szállítandó turistabuszok színe változik oly módon, hogy az eredeti sárga szín helyett, az alapszínnek számító fehér színben kerülnek szállításra. A módosítás az ellenszolgáltatás összegét nem érinti, tekintettel arra, hogy mind az eredeti sárga szín, mind a módosítással szállításra kerülő fehér szín alapszínnek minősül, árkülönbség e tekintetben a két szín között nincs. A módosítás az ajánlattevői kötelezettséget nem terjeszti ki új elemre, mindössze eredetileg a műszaki leírásban szereplő elvárást módosítja a szállítandó buszok fényezésének színe tekintetében.

Fentiekben részletezettek alapján a szerződésmódosításban rögzített feltételek megfelelnek a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt előírásoknak.

2. sz. módosítás: A Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

Ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:

A módosítás szükségességét megalapozó COVID-19 világjárvány miatt kialakult gazdasági viszonyokat (gyárak bezárása, alkatrész hiány) Felek kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre. Felek a szállítási határidőt kizárólag az autóbuszt gyártó gyár COVID-19 vírus miatti leállásának időtartamával - 34 naptári nap - hosszabbítják meg.

Cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét:

A módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg tekintettel arra, hogy a szerződés tárgya változatlan marad.

cc) az ellenérték növekedése nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át:

A módosítás az ellenszolgáltatás összegét nem érinti.

Fent részletezettek alapján jelen szerződésmódosításban rögzített feltételek megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdésében c) pontjában foglalt előírásoknak.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 2 330 944 157.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 2 330 944 157.00 HUF