Suministros - 450416-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Equipamiento médico

2020/S 187-450416

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Número de identificación fiscal: EKRSZ_58153727
Dirección postal: Diós árok 3.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1125
País: Hungría
Persona de contacto: Gondos Miklós főigazgató
Correo electrónico: foigtitk@aeek.hu
Teléfono: +36 13561573
Fax: +36 13757253
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.aeek.hu/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

DBC - Orvostechnikai eszközök

Número de referencia: EKR001064122018
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Endoszkópos eszközök

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
33168000 Aparatos de endoscopia y endocirugía
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Código NUTS: HU120 Pest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Bp. Tétényi út 12-16.), Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Bp. Diós árok 1.), Tüdőgyógyintézet Törökbálint (2045 Munkácsi Mihály u. 70.)

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Nyertes ajánlattevő az alábbi eszközök szállítására és az azzal kapcsolatos egyéb feladatok ellátására köteles:

— 1 db Fül-orr-gégészeti vizsgáló torony,

— 1 db Gasztroenterológiai videoendoszkópos rendszer

— 2 db 3D laparoszkópos rendszer

— 1 db Histero-Resectoskopos rendszer

— 1 db Videó endoscopos torony

— 2 db Laparoscopos torony műszerekkel

— 2 db Arthroscopos torony shaverrel

— 1 db Endobronchiális UH

— 1 db Bronchoscop terápiás

— 1 db Bronchoscop diagnosztikus

Nyertes ajánlattevő feladatait és a szállítandó eszközök leírását részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 2
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 118-286231

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Endoszkópos eszközök

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
22/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_18895155
Dirección postal: Krisztina körút 39.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1013
País: Hungría
Correo electrónico: vmd@vmd.hu
Teléfono: +36 12250313
Fax: +36 12250314
Dirección de internet: http://www.vmd.hu
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 406 542 414.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
33168000 Aparatos de endoscopia y endocirugía
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Código NUTS: HU120 Pest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Bp. Tétényi út 12-16.), Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Bp. Diós árok 1.), Tüdőgyógyintézet Törökbálint (2045 Munkácsi Mihály u. 70.)

VII.1.4)Descripción del contrato:

Nyertes ajánlattevő az alábbi eszközök szállítására és az azzal kapcsolatos egyéb feladatok ellátására köteles:

— 1 db Fül-orr-gégészeti vizsgáló torony,

— 1 db Gasztroenterológiai videoendoszkópos rendszer

— 2 db 3D laparoszkópos rendszer

— 1 db Histero-Resectoskopos rendszer

— 1 db Videó endoscopos torony

— 2 db Laparoscopos torony műszerekkel

— 2 db Arthroscopos torony shaverrel

— 1 db Endobronchiális UH

— 1 db Bronchoscop terápiás

— 1 db Bronchoscop diagnosztikus

Nyertes ajánlattevő feladatait és a szállítandó eszközök leírását részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 2
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 406 542 414.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_18895155
Dirección postal: Krisztina Körút 39.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1013
País: Hungría
Correo electrónico: vmd@vmd.hu
Teléfono: +36 12250313
Fax: +36 12250314
Dirección de internet: http://www.vmd.hu
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

1. sz. szerződésmódosítás: a szerződésmódosítás időpontja: 2020. szeptember 14.

3. A szerződésmódosítás tárgya

3.1 A felek a szerződés 2. számú alapdokumentumát képező, Eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlatát a szerződésmódosítás 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják.

3.2 A fentiek szerint módosított részek a Szerződés egyéb alapdokumentumaiban, illetve mellékleteiben foglaltak vonatkozásában is megfelelően irányadó.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépését követően jelezte Ajánlatkérő részére, hogy az általa az ajánlatában eredetileg megajánlott, a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező kamerafej gyártása és forgalmazása – a termék gyártók és a disztribútorok hitelt érdemlő igazolásával – a szerződéskötést követően megszűnt, melyre tekintettel helyettesítő termékekkel történő teljesítés szükséges.

A megfelelő kompatibilitás érdekében szükségessé vált továbbá a helyettesítő kamerafejjel kompatibilis, az eredetileg megajánlott terméktől eltérő (helyettesítő) kompakt digitális kameravezérlő egység szállítása is. A helyettesítő termékek egyenértékűsége megállapítható, műszaki paramétereiket tekintve minden szempontból legalább ugyanolyan (vagy jobb) paraméterekkel rendelkeznek, mint amellyel az ajánlatban eredetileg megajánlott áruk rendelkeztek.

A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 406 542 414.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 406 542 414.00 HUF