Suministros - 450419-2020

25/09/2020    S187

Eesti-Tallinn: Elektrimootorid, generaatorid ja transformaatorid

2020/S 187-450419

Muutmise teade

Lepingu/kontsessiooni muutmine selle kehtivuse ajal

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Aktsiaselts Tallinna Sadam
Riiklik registreerimisnumber: 10137319
Postiaadress: Sadama tn 25
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE EESTI
Sihtnumber: 15051
Riik: Eesti
Kontaktisik: Riho Jaanson
E-post: portoftallinn@portoftallinn.com
Telefon: +372 53341762
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.ts.ee

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

11 kV kaldaelektrivõrgu ehitus liinilaevadele

Viitenumber: 207260
II.1.2)CPV põhikood
31100000 Elektrimootorid, generaatorid ja transformaatorid
II.1.3)Lepingu liik
Asjad
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
31100000 Elektrimootorid, generaatorid ja transformaatorid
31200000 Elektrijaotusseadmed ja juhtaparatuur
31300000 Isoleeritud juhtmed ja kaablid
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE EESTI
Põhiline teostamise koht:

Vanasadam, Tallinn.

II.2.4)Hanke kirjeldus lepingu sõlmimise ajal:

1. Hankija teeb ettepaneku esitada pakkumus hanke alusdokumentide, sh käesolevate hankedokumentide (HD) ja hanketeate (HT) alusel, sõlmimaks hankeleping, mille eesmärk on ehitada Vanasadama kaidele nr 3; nr 5; nr 7; nr 12 ja nr 13 laevade kaldaelektrienergiaga ühendamise elektripaigaldis, sh ITK Inseneribüroo OÜ töö nr 1875 „Vanasadama kaide pealse elektripaigaldise projekteerimine liinilaevade tarbeks” köidetes Arhitektuur ja konstruktsioon; Tugevvool; Küte ja jahutus kirjeldatud mahud ja kaide alajaamade sekundaarahelate projekti koostamine ja väljaehitamine.

2. Vanasadama kaide nr 3, 12 ja 13 elektripaigaldised peavad olema välja ehitatud täies mahus hiljemalt 7 (seitsme) kuu jooksul pärast Lepingu sõlmimist.

3. Vanasadama kaide nr 5 ja 7 elektripaigaldised peavad olema välja ehitatud täies mahus hiljemalt 15 (viieteistkümne) kuu jooksul pärast Lepingu sõlmimist.

II.2.7)Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus
Kestus kuudes: 39
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Tööd kaasrahastatakes Euroopa Liidu „Twin-Port 3“ projekti nr 2017-EU-TM-0135-W raames.

IV osa: Hankemenetlus

IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva lepingu kohta avaldatud lepingu sõlmimise teade
Teate number ELTs: 2019/S 111-273702

V osa: Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

Hankelepingu nr: 1-15/225
Nimetus:

Leping

V.2)Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine
V.2.1)Lepingu sõlmimise/kontsessiooni andmise otsuse kuupäev:
06/06/2019
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
V.2.4)Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta (lepingu sõlmimise ajal;käibemaksuta)

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13 / Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13 / Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
21/09/2020

VII osa: Lepingu/kontsessiooni muudatused

VII.1)Hanke kirjeldus pärast muudatusi
VII.1.1)CPV põhikood
31100000 Elektrimootorid, generaatorid ja transformaatorid
VII.1.2)CPV lisakood(id)
31100000 Elektrimootorid, generaatorid ja transformaatorid
31200000 Elektrijaotusseadmed ja juhtaparatuur
31300000 Isoleeritud juhtmed ja kaablid
VII.1.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE EESTI
Põhiline teostamise koht:

Vanasadam, Tallinn.

VII.1.4)Hanke kirjeldus:

1. Hankija teeb ettepaneku esitada pakkumus hanke alusdokumentide, sh käesolevate hankedokumentide (HD) ja hanketeate (HT) alusel, sõlmimaks hankeleping, mille eesmärk on ehitada Vanasadama kaidele nr 3; nr 5; nr 7; nr 12 ja nr 13 laevade kaldaelektrienergiaga ühendamise elektripaigaldis, sh ITK Inseneribüroo OÜ töö nr 1875 „Vanasadama kaide pealse elektripaigaldise projekteerimine liinilaevade tarbeks” köidetes Arhitektuur ja konstruktsioon; Tugevvool; Küte ja jahutus kirjeldatud mahud ja kaide alajaamade sekundaarahelate projekti koostamine ja väljaehitamine.

2. Vanasadama kaide nr 3, 12 ja 13 elektripaigaldised peavad olema välja ehitatud täies mahus hiljemalt 7 (seitsme) kuu jooksul pärast Lepingu sõlmimist.

3. Vanasadama kaide nr 5 ja 7 elektripaigaldised peavad olema välja ehitatud täies mahus hiljemalt 15 (viieteistkümne) kuu jooksul pärast Lepingu sõlmimist.

VII.1.5)Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus
Kestus kuudes: 39
VII.1.6)Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta (käibemaksuta)
VII.2)Teave muudatuste kohta
VII.2.1)Muudatuste kirjeldus
Muudatuste laad ja ulatus (viidates lepingu võimalikele varasematele muudatustele):

Hankelepingu tähtaja pikendamine.

VII.2.2)Muutmise põhjused
Muudatuse vajadus tuleneb olukorrast, mida hoolas hankija ei saanud ette näha (direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõike 1 punkt c)
Muudatuse tegemise põhjuseks olevate asjaolude kirjeldus ja nende asjaolude ettenägematu laadi selgitus:

Pooled sõlmisid 6. juunil 2019 hankelepingu (edaspidi Leping) „Vanasadamas liinilaevadele 11 kV kaldaelektrivõrgu ehitustööd“, mille kohaselt Lepingu täitmise tähtaeg on 15 kuud Lepingu sõlmimisest. Lepingu täielikuks täitmiseks on vajalik, et kolmandad isikud (laevaoperaatorid) ehitaksid välja omapoolse ühenduse, et liinilaevu kaldaelektriga ühendada, ent Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korraldusega nr 76 kehtestatud Lepingu sõlmimise hetkel ettenägematust üleriigilisest eriolukorrast tingituna on laevaoperaatorite poolsete tööde teostamine viibinud, mistõttu Töövõtjal ei ole võimalik teostada Lepingu osaks olevaid seadistusi ja testimisi. RHS §123 lõike 1 punkti 4 kohaselt on hankijal on õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui muudatuse põhjustavad hoolsale hankijale ettenägematud asjaolud, kusjuures hankelepingu üldist olemust ei muudeta.

VII.2.3)Maksumuse suurenemine