Servicios - 450433-2020

25/09/2020    S187

Sverige-Örebro: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

2020/S 187-450433

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Örebro
Nationellt registreringsnummer: 232100-0164
Postadress: Box 1613
Ort: Örebro
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Postnummer: 701 16
Land: Sverige
Kontaktperson: Thomas Sevilä
E-post: thomas.sevila@regionorebrolan.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.orebroll.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afoxklfpni&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Inför upphandling av nytt schemaläggningssystem för Region Örebro län. RFI (Request for information)

Referensnummer: 20RS9558
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Region Örebro län annonserar rubricerad RFI för att få svar på frågeställningar samt att ge intresserade leverantörer möjlighet att inkomma med synpunkter och problemformuleringar utifrån detta.

Region Örebro län förbinder sig genom denna RFI inte till något affärsmässigt åtagande.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48330000 Programvara för schemaläggning och produktivitet
48332000 Programvara för schemaläggning
48450000 Programvara för tidsredovisning eller personal
48517000 IT-programvara
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE124 Örebro län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

IT-system för komplex schemaläggning för de enheter inom regionen som behöver kompletterande system till Heroma. Behov/önskemål om detta finns för vårdavdelningar, läkarschema och öppenvård.

Upphandlingen avser stöd för schemagenerering. Systemet ska utgöra ett stöd för att generera schema enligt gällande regelverk och kompetenser m.m.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/12/2020

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/09/2020