Servicios - 450439-2020

25/09/2020    S187

Sverige-Stockholm: Miljötjänster

2020/S 187-450439

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING
Nationellt registreringsnummer: 202100-2528
Postadress: Box 16247
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 103 24
Land: Sverige
Kontaktperson: Sara E Nordström
E-post: sara.e.nordstrom@sgu.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sgu.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxhbgwkmh&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

REQUEST FOR INFORMATION (RFI) Åtgärdstekniker för att reducera DDT och dess nedbrytningsprodukter vid nedlagda skogsplantskolor

Referensnummer: 3415-1943/2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta är en RFI (Request for information) inför den planerade annonseringen av Åtgärdstekniker för att reducera DDT och dess nedbrytningsprodukter vid nedlagda skogsplantskolor.

Observera att denna annons inte är att betrakta som en begäran om anbud eller offert. Eventuella anbud/offerter som inkommer kommer inte att beaktas.

Syftet är att få input från marknaden inför kommande upphandling av olika tekniker för att reducera DDT och dess nedbrytningsprodukter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90714000 Miljörevision
90720000 Miljöskydd
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppsala

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

REQUEST FOR INFORMATION (RFI)

Åtgärdstekniker för att reducera DDT och dess nedbrytningsprodukter vid nedlagda skogsplantskolor

Remediation techniques to reduce DDT and degradation products at former forest nurseries in Sweden.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
21/09/2020

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/09/2020