Servicios - 450449-2020

25/09/2020    S187

Países Bajos-Arnhem: Servicios de suministro de personal, incluido personal temporal

2020/S 187-450449

Anuncio de información previa

El presente anuncio solo proporciona información previa

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Número de identificación fiscal: 232048602
Dirección postal: Ruitenberglaan 26
Localidad: Arnhem
Código NUTS: NL NEDERLAND
Código postal: 6826 CC
País: Países Bajos
Persona de contacto: Paulien Slijkhuis
Correo electrónico: aanbestedingen@han.nl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.han.nl
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Europese aanbesteding uitzendkrachten en werving en selectie

Número de referencia: HAN/INK/2020/PSGP/Uitzendkrachten en W&S
II.1.2)Código CPV principal
79620000 Servicios de suministro de personal, incluido personal temporal
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Onderhavige opdracht heeft betrekking op de volgende twee deelgebieden:

1. het ter beschikking stellen van uitzendkrachten die onder leiding en toezicht van de HAN arbeid verrichten (schaal één tot en met negen). Uitgezonderd ICT personeel in schaal negen;

2. het uitvoeren van Werving- en selectieopdrachten voor medewerkers met functies in schaal één tot en met schaal negen met als beoogd resultaat dat de HAN met de beste kandidaat een arbeidsovereenkomst aangaat.

Voor een volledige beschrijving van de eisen aan de dienstverlening wordt verwezen naar de aanbestedingsstukken

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79610000 Servicios de colocación de personal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL NEDERLAND
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Arnhem en Nijmegen.

II.2.4)Descripción del contrato:

Het is op voorhand niet in te schatten hoeveel inzetten van uitzendkrachten zal gaan plaatsvinden alsmede werving en selectie opdrachten, vandaar dat er gekozen is voor raamovereenkomsten. Ramingen op basis van gegevens uit het verleden zijn opgenomen in de aanbestedingsdocumentatie.

II.2.14)Información adicional
II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
24/09/2020

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020